Produktägarens roll är att sortera bland flertalet features och välja ut de som ger mest värde. Produkten kan till exempel vara en webbplats och produktägaren är den som ansvarar för produkten och driver den framåt mot uppsatta mål.

 1. Ta med ditt team på resan
  Inkludera teamet tidigt i processen. Kommunikation i hela teamet är A och O. Fokus på konversation inte specifikation. Se till att alla, även de tystlåtna är med på banan och har samma målbild. Undvik för stora team och jobba i korta sprintar.

 2. Fokusera på behovet, inte lösningen
  Samla in behov och förstå behovet. Lyssna på kundens behov men ta inte hens förslag på lösning på för stort allvar. Teamet bestämmer hur:et och kommer med förslag på bästa lösning.

 3. Ta fram tydliga mål
  Ta fram produktmål och sprintmål. Att någon i gruppen tycker att uppgiften inte är specat tillräckligt är inte sant. Det handlar om att målet och dialogen inte är tillräckligt tydlig. Skapa förståelse i hela teamet om vad som ska göras. Inse vikten av att enas och diskutera målet innan man springer på lösningen.

 4. Prioritering
  Vårda och ordna produktbacklogen. Prioritera och bortprioritera. Skilj på önskemål och behov (need to have vs nice to have)

 5. Snöa inte in på detaljer
  Dyk inte ner i detaljerna för snabbt, backa och se helheten.

 6. Intressenter
  Låt stakeholders förstå andra stakeholders prioritering så att de förstår varför deras grej inte kommer med just nu.

 7. Kom ihåg slicing
  Slicing innebär kortfattat att man plockar ner elefanten i småbitar. Om vi tar ett exempel som Meddelande. Du vill bygga en meddelande-tjänst. Tro då inte att du kan lösa hela meddelande-tjänsten i ett svep. Dela upp uppgiften i mindre delar. Vad är det du vill kunna göra? Du vill kunna skicka meddelande, du vill kunna ta emot meddelande, du vill kunna skicka till flera personer samtidigt, kunna bifoga en bild, du vill ha stavningskontroll. Om du plockar ner ärendet i mindre bitar så ökar det fokus, ger snabb feedback, blir mer greppbart, ökar förståelse, gör det lättare att estimera och så även lättare att planera.

 8. Våga säga nej
  Som produktägare måste du inte säga ja till allt. Våga säg nej men var tydlig med varför du säger nej. Ett nej kan till exempel vara kopplat till nuvarande prioritering.

Läsvärt

Lär dig mer om Scrum och agil utvecklingsmetodik