I slutet av den här sidan kan du prova Avokadomodellen, som vi kallar vår variant av den nya metoden. Men först lite bakgrund:

Att mäta tillgänglighet

Metamatrix gör ofta tillgänglighetsgranskningar åt myndigheter och andra som vill veta vad de behöver göra för att deras digitala tjänster ska uppfylla lagkrav, bli smidigare att använda och nå fler.

Vi granskar alltså de digitala tjänsterna (webbplatser, e-tjänster, appar, dokument och innehåll på sociala medier), och utifrån en sådan granskning kan vi rekommendera åtgärder.

Sådana granskningar är nyttiga och ofta nödvändiga, men de ger inte hela bilden av hur långt organisationen kommit i sitt arbete med digital tillgänglighet.

Ofta kombinerar vi därför granskningen med utbildningar och andra insatser, för att öka förmågan hos organisationen att själva förbättra och upprätthålla tillgängligheten.

Nyhet: Att mäta mognad

Nyligen har W3C publicerat ett utkast till ett helt annat sätt att mäta tillgänglighet. Nämligen att mäta hur mogen organisationen är inom sju olika "dimensioner" av mognad (våra fria översättningar):

 • Kommunikation - Här syns bland annat resultat från traditionella granskningar.
 • Kunskap och färdigheter - Finns den kompetens som behövs?
 • Assistans - Finns det en beredskap för att hjälpa den som behöver stöd?
 • IT-utveckling - Beaktas tillgänglighet under alla relevanta delar av utveckling och förvaltning? Inkluderar behovsanalys, design, prototypning, verktygsval, kodning, test, driftsättning, lansering, utbildning, ...
 • Personal - Är HR med på a11y-tåget?
 • Upphandling - Klarar vi av att beställa tillgängliga lösningar?
 • Kultur - Hur prioriterad är frågan?

Inom varje dimension ska modellen kunna tilldela en organisation ett mått (maturity stage) på hur mogen den är:

 • Omogen - medvetenhet saknas
 • Startfas - känner till behov och har börjat planera
 • Lovande - det finns strategier och arbetet har kommit en bra bit
 • Mogen - tillgänglighet genomsyrar organisationen

W3C skissar på ett kalkylark där organisationen genom att pricka av vilka av ett stort antal konkreta "proof points" får hjälp att bedöma sin mognadsnivå inom de sju dimensionerna.

Det tycks inte finnas någon färdig formel för att räkna samman de olika mognadsstadierna till ett samlat jämförelsetal, men det är förstås fullt möjligt att ta fram ett sådant mått.

Modellen själv är inte helt mogen

Specifikationen är publicerad som en "note". Det innebär att det inte finns några omedelbara planer på att göra dokumentet till en Recommendation (som är W3Cs benämning på sina standarder).

Vi får väl se hur det blir med den saken. Den som vill kan skicka in synpunkter till W3C, eftersom dokumentet är ute på remiss.

Hur som helst är dokumentet värdefullt att snegla på för den som vill få idéer om hur den egna organisationens arbete med tillgänglighet - oavsett nuläge - kan ta några ytterligare steg framåt!

Prova Avokadomodellen!

Vi tycker alltså att W3Cs modell är intressant och lärorik. Men den är än så länge lite komplicerad att jobba med. Därför har vi gjort en förenklad variant, som inte har fullt så många kontrollpunkter och är lite mer lekfull. Vi kallar den för avokadomodellen eftersom frågan om mogenhet är central här, precis som när det gäller avokado. Dessutom innehåller modellen en massa på-av-knappar som faktiskt också påminner om de goda frukterna! (Eller är de grönsaker?)

Här kan du själv utforska modellen och få en preliminär indikation på hur mogen din egen organisation är!

Kommunikation Omogen
Kunskap och färdigheter Omogen
Assistans Omogen
IT-utveckling Omogen
Personal Omogen
Upphandling Omogen
Kultur Omogen
Sammanvägd mogenhet Omogen Detta verktyg tar bara med ett begränsat urval från W3C-modellen, och viktningen är improviserad, så ta inte alltför hårt på din siffra här!

 

Vad tänker du om dessa modeller? Skulle du vilja utvärdera eller vidareutveckla dem? Och hur mogen är din organisation?

 

This article in English