Digitaliseringen består av, beror av, och medför ett stort antal samhällsförändringar. I början av året publicerade tankesmedjan Fores en antologi om en av dessa förändringar, nämligen plattformiseringen. Eftersom förändringarna hänger samman är Fores bok ”Plattformssamhället” en bra utgångspunkt för att diskutera många aspekter av digitaliseringen.

Ringar i olika färger som överlappar varandra. Varje ring har en text som är någon av förändringarna som räknats upp i texten.
Samtidigt med och i samspel med digitaliseringen sker bland annat globalisering, avreglering, effektivisering, standardisering, kvantifiering och ”förpappring”, snuttifiering, radikalisering, inkludering, decentralisering och plattformisering. 

Alla märker av förändringarna, men det är inte lätt att urskilja vad som är vad. Och ännu svårare att förstå konsekvenser och alternativ. För att kunna förhålla oss klokt till förändringarna behöver vi försöka se, försöka förstå.

En av skribenterna - Darja Isaksson, till vardags generaldirektör för Vinnova - sa vid lanseringen att hon ställde upp på att medverka "för att kunna samtänka med andra". Jag hade också förmånen att få skriva ett kapitel, och jag instämmer helt med Darja. Jag menar att digitaliseringen för med sig både fantastiska möjligheter och stora utmaningar. Varken digitalisering eller plattformisering kan eller bör hindras, men de bör inte heller ske utan eftertänksamhet, samtal och debatt.

Vi behöver samtänka så det knakar!

Fyra personer som står på en jättestor version av boken Plattformssamhället och tänker på digitaliseringar.
Boken ”Plattformssamhället” är en bra utgångspunkt för samtänk om digitalisering.

Boken har definitivt ökat min egen förståelse. Först genom skrivandet och dialogen med redaktörerna Jonas Andersson Schwartz och Stefan Larsson. Sedan har läsningen av alla andras kapitel givit många nya insikter. Med den här texten tänkte jag fortsätta samtänkandet.

Hoppas att du vill vara med!

Utgå gärna från mina fem blogginlägg. Se nedan, eller skriv ut alla som en PDF-fil (20 sidor, 1,3MB). Blogginläggen innehåller många citat och glimtar från antologin. Men för full behållning behöver du läsa boken själv. Den finns att beställa för 50kr från Fores – eller ladda ner gratis!

Samtänk om digitalisering! En bokcirkel i fem delar.

Blogginlägg av Pär Lannerö om digitalisering och plattformisering, utgående från Fores antologi ”Plattformssamhället”.