De första lagkraven ska vara uppfyllda från och med den 23 september 2019, och sedan ökar kraven successivt. Alla som ansvarar för webbplatser och appar behöver grundläggande kunskaper om detta.

Grundkursen är gratis

Den 19 september 2019 höll Metamatrix Pär Lannerö, expert på digital tillgänglighet, en föreläsning som introducerade både behov, lösningar och lagstiftning, och nu finns möjlighet att se den i efterhand. 

 

Låt oss hjälpa er komma vidare

Behöver du - eller dina kollegor - sedan fördjupa kunskaperna så kan vi erbjuda både standardiserade heldagskurser och skräddarsydda utbildningspaket för er organisation (kontakta oss)!

Vi kan även hjälpa till med att granska era webbplatser - och att åtgärda identifierade brister. Tillgänglighet är nämligen bara en av våra tjänster - en stor del av företaget jobbar med att utveckla och förvalta webbplatser.