Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast det datum då webbplatsen omfattas av lagkraven. Redan den 23 september 2019 omfattas webbplatser som offentliggjorts under det senaste året. Äldre webbplatser har ett år till på sig, till 23 september 2020.

En länk till redogörelsen ska vara klart och tydligt presenterad och finnas på webbplatsens startsida eller finnas på alla webbsidor.

De formella kraven på redogörelserna finns i föreskrifter från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Här är ett förslag till mall, som Metamatrix tagit fram, baserat på ett tidigare utkast från Bolagsverket och Post- och telestyrelsen.

Varsågod att kopiera. Vi tar inte betalt, men maila oss gärna om ni använder mallen eller om du har förslag på förbättringar. Då kan vi meddela dig om vi förändrar mallen eller om vi får kännedom om något nytt exempelvis från DIGG.

Uppdatering 2021-01-19: Nu har DIGG tagit fram tjänsten Skapa tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för [webbplatsens namn]

Här beskriver vi hur tillgänglig [webbplatsens namn] är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

För närvarande uppfyller tjänsten [Det som stämmer bäst av helt, endast delvis och inte] kraven.

[Om det finns brister, skriv: Vi medvetna om följande brister:]

 • [beskriv brist 1, vilken del av tjänsten, anledning samt ev. alternativ]
 • ...
 • [beskrivbrist N, vilken del av tjänsten, anledning samt ev. alternativ]

Bedömningen gjordes [datum] med [metod].

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Det är [namn på er organisation] som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss på:

 • E-post: [tillganglighet@myndigheten.se]
 • [Webb: Formulär för att rapportera in tillgänglighetsbrister (om ni erbjuder ett tillgängligt sådant)].
 • Telefon: [0123-456 789].

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Denna redogörelse uppdaterades [datum].

Använd mallen så här

 • Byt ut allt som står [inom klammerparentes] till information som beskriver din digitala service. Om du behöver underlag så har vi tjänster inom digital tillgänglighet.
 • Samråd med er jurist eftersom detta knyter an till lagkrav. Metamatrix är en digital byrå, inte en juristfirma.
 • Se till att ni har rutiner för att ta emot anmälningar från användare.
 • Håll redogörelsen uppdaterad. Det behöver ske varje gång det sker en betydande förändring på webbplatsen, eller åtminstone en gång per år.
 • Håll koll på vad DIGG publicerar. 

I EU:s webbdirektiv står det "tillgänglighetsutlåtande", men det är samma sak som "tillgänglighetsredogörelse" i den svenska regleringen.