Jag har listat fyra vanliga myter som jag stött på många gånger i olika projekt:

Myt 1: Daily Scrum är ett bra tillfälle att lösa kodproblem

Syftet med Daily Scrum är att utvecklarteamet ska få tillfälle att checka av att man är på rätt väg mot sprintmålet och göra nödvändiga anpassningar. Använd tillfället för att lyfta om det finns några hinder, om någon behöver hjälp eller om man har fastnat med en uppgift som äventyrar sprintmålet.

Använd inte Daily Scrum för problemlösning och ta absolut inte upp datorn och visa kod. Då blir det Daily Scrums som pågår längre än 15 minuter. Glöm inte bort att det går att fortsätta diskussionen och den faktiska problemlösningen efter Daily Scrum.

Myt 2: Sprint backloggen får inte ändras under pågående sprint

Jag erkänner att jag har bidragit till att sprida den här myten. Det är faktiskt helt okej att backloggen ändras under sprinten. Det som aldrig får ändras under sprinten är däremot sprintmålet. Backloggen får vara flexibel så länge det inte äventyrar sprintmålet. Det kan ju vara så att ett ramverk utvecklarteamet först bestämde sig för, inte beter sig som planerat. Eller att någon kritisk funktion missades under sprintplaneringen. Då måste backloggen kunna justeras, så länge det inte påverkar tidsramen och sprintmålet.

Myt 3: Jag måste stå upp under Daily Scrum

Det är inte ett måste att stå upp under Daily Scrum så bli inte sur om någon av dina kollegor sitter ner. Däremot är det rekommenderat att stå upp under Daily Scrum för att effektivisera processen och hålla tidsramen.

Myt 4: Scrum mastern måste vara med under Daily Scrum

Scrum mastern ser till att Daily Scrum bokas in och coachar utvecklarteamet till att hålla sig inom tidsramen. Det är upp till utvecklarteamet att vara självorganiserade och hålla i själva mötet och Scrum mastern måste därför inte närvara.

Vad är Scrum och vad gör en Scrum master?

Lite kort sammanfattat så är Scrum en metod för agil utveckling som bygger på antagandet att vi inte exakt vet vad slutresultatet ska bli. I Scrum prioriteras interaktion mellan människor framför processer och verktyg. Vi delar in projektet i intervaller, eller "sprintar" som vanligtvis löper över 2-3 veckor. En Scrum master eller scrummästare på svenska, coachar teamet, koordinerar olika aktörer och avlägsnar hinder för utvecklarna.