Fores har bjudit in en rad experter och forskare för att analysera betydelsen av det digitaliserade plattformssamhället i den nya antologin. Pär Lannerö, en av Metamatrix grundare och konsult med lång erfarenhet inom tillgänglig och hållbar webb, är en av de som medverkat till antologin.

Pärs kapitel handlar om den verkliga kostnaden för tjänster och information som är "gratis" på nätet. Idag godkänner vi att bli kartlagda och att plattformarnas ägare, inte samhällets medborgare, kontrollerar en stor del av den digitala världen. I kapitlet resonerar Pär kring flera tänkbara framtida scenarier. Många av insikterna kommer från projektet CommonTerms.org som Metamatrix drev med stöd av Internetfonden under flera år.

— Genom att vi inte har någon sportslig chans att läsa igenom plattformarnas alla villkor godkänner vi slentrianmässigt i stort sett vad som helst idag. Jag menar att vi har avtalat bort både det privata och det offentliga rummet. Min text beskriver hur det kunde bli så, och hur vi kan få tillbaka dem. Jag ser mycket fram emot att också få läsa övriga kapitel. Det är en skara väldigt kunniga personer som skrivit, och det är hedrande att få medverka i samma sammanhang, säger Pär.

Redaktörer för boken är Jonas Andersson Schwarz, medieforskare och lektor vid Södertörns högskola, och Stefan Larsson, docent vid LTH, Lunds universitet och programchef för det digitala samhället vid tankesmedjan Fores.

Ladda ned boken: Plattformssamhället – den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering (pdf).