Kursledare är Pär Lannerö, expert inom digital hållbarhet eller Pia Flodquist, digital strateg. Båda har lång erfarenhet av att jobba med tillgänglighet på webben och är uppskattade kurs- och seminarieledare.

För vem?

Våra kurser vänder sig till dig som är webbansvarig, intranätansvarig eller webbredaktör. Även du som beställer eller upphandlar digitala lösningar har nytta av kursen. Vi kan också hålla utbildningar för utvecklare och designers. Vi kommer gärna ut till er och håller en företagsanpassad utbildning eller föreläsning utifrån era behov.

Att ha en webbplats med hög tillgänglighet är en investering som ger nöjdare besökare och en större kundgrupp. Även om du inte tillhör offentlig sektor finns det starka skäl att jobba med tillgänglighet.

Heldagskurs

Under en heldagskurs går vi igenom grunderna i tillgänglighet för webben, EU:s direktiv för webbtillgänglighet och den internationella tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 på A och AA-nivå. Du får konkreta tips på hur du kan förbättra din egen webbplats.

Ur innehållet:

  • Vem berörs av tillgänglighet?
  • Om det svenska lagförslaget, EU-direktivet, undantagen och kraven.
  • Grundlig genomgång av WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines, den internationella standarden som är grunden för reglering på tillgänglighetsområdet idag).
  • Verktyg för att granska din egen webbplats.

Sagt om kursen:

"En metodisk genomgång av kraven för tillgängliga webbplatser – med djupdykningar i praktisk vägledning och testarbete. Mycket pedagogiskt och delvis individuellt anpassat för deltagarna." Anna Engquist, PRV.
”Det märks att Pär Lannerö har koll på vad han pratar om. På ett lugnt och pedagogiskt sätt tog han oss genom dagen – från allmän introduktion till varför tillgänglighet på webben är viktigt, till viktig information om den nya lagen och de krav den ställer." Emma Randecker, Svenska institutet.
 

Boka en företagsanpassad utbildning

Kontakta Patrik Hassel, patrik.hassel@metamatrix.se eller 073-944 20 49 om du är intresserad av att veta mer om våra skräddarsydda utbildningar, föreläsningar eller vill få ett mail när vi har datum klart för nästa heldagskurs.