En Discovery workshop kan genomföras på flera sätt men målet är att skapa enighet inom organisationen eller projektgruppen och tillsammans ta fram plan, strategi och milstolpar för nästa steg i arbetet eller projektet. Resultatet kan ligga till grund för kostnadsestimeringar, utvecklingsinsatser, användarresearch eller produktutveckling.

En Discovery Workshop syftar till att:

  • Förstå affärsbehov i start-up fasen av ett projekt.
  • Samla befintlig kunskap från organisation och interna stakeholders kring användare och deras behov.
  • Bidra till enighet och förståelse för riktning och prioriteringar.
  • Få en inblick i den bredare kontexten såsom konkurrenter, intern kultur eller parallella insatser.