Vi har kunskap om hur den kreativa processen fungerar och hur man med hjälp av olika metoder kan lösa problem på ett kreativt sätt. Vi hjälper till med att välja ut rätt metoder utifrån hur utmaningen ser ut och vi planerar och faciliterar workshopen utifrån kundens behov. Några exempel på metoder vi använder oss av är:

  • SCAMPER - titta på utmaningen utifrån frågor som ersätt, kombinera, anpassa, modifiera mm.
  • Crazy eights - skissa på snabba lösningsförslag
  • Bodystorming - agera ut scenarios för att förstå användarupplevelser
  • Rolestorming - sätt dig in i någon annans perspektiv
  • Piggybacking - bygg vidare på varandras idéer