Energi- och klimatrådgivningen ville fortsätta stödja de som vill ha råd kring uppvärmning och ventilation, även om pandemin satte stopp för möten på plats i en bostad.

Filmserie i fem delar

Tillsammans tog vi fram en filmserie i fem delar, Energifixarna. Serien fokuserar på byggnaden och hur boende, villaägare och bostadsrättsföreningar kan minska sin energianvändning och spara energi genom att isolera, ventilera och värma upp. Ett slags virtuellt möte som svarar på de vanligaste frågorna som brukar diskuteras vid ett rådgivningsbesök.

"När pandemin slog till 2020 var fördjupad rådgivning på plats hos den rådsökande inte längre möjlig. Därför tog vi fram filmer som stöd till de rådsökande. Vi valde att samarbeta med Metamatrix i framtagandet av filmerna för att vi hade förtroende för dem utifrån tidigare uppdrag. Vi uppskattar flexibiliteten och förmågan att tillmötesgå våra önskemål, samtidigt som produktionen jobbade mot en snar deadline. Framförallt har glädjen och kreativiteten i filmmakandet smittat av sig på oss som varit delaktiga i produktionen och gjort att resan nästan känts viktigare än målet", säger Emelie Emanuelsson på Energi- och klimatrådgivningen

Tillgänglighetsanpassade personliga rådgivningsfilmer

Med en målgrupp som är van vid rådgivning på plats ställdes höga krav på att fånga det personliga i filmerna. Projektet inleddes med en fokuserad förstudie. Tillsammans tog vi reda på de vanligaste frågorna som Energi- och klimatrådgivningen får. Vilka frågor ställer den rådsökande när rådgivarna är på plats hemma hos hen? Även perspektivet ‘vad vill Energi- och klimatrådgivningen nå ut med’ fanns med. Behov och frågor klustrades till fem olika områden som togs vidare i manusarbete tillsammans med energirådgivare inom respektive område. För att förenkla själva filmningen togs bildmanus med miljöer och liknande fram. Efter några intensiva filmdagar på bland annat Ingarö kunde de slutgiltiga filmerna textas och syntolkas.

Vill du se Energifixarnas tips?

Är du nyfiken på hur du ska minska energianvändningen eller bara vill se hur filmerna blev så hittar du dem här

Energi-och klimatrådgivningen

Energi-och klimatrådgivningen är en kostnadsfri, opartisk kommunal tjänst som finansieras av Energimyndigheten. Syftet är att rådge om energibesparing och minskad klimatpåverkan till alla medborgare.