Bättre stämning på nätet

Microsoft har släppt en rapport som visar att hövligheten online 2021 var den bästa sen 2016. Undersökningen har gjorts i 22 länder i åldersgrupperna 13-17 år och 18-74 år.

Frågorna i undersökningen delas in kategorierna rykte, beteendemässigt, sexuellt och personlig/påträngande. Resultatet från svaren räknades samman till ett poängsystem från 0-100 där 0 visar på låg risk och 100 innebär hög risk. 

Den genomsnittliga poängen 2021 var 65 till skillnad från 2019 då siffran låg på 70. Den största förbättringen, en säkning i risk, gäller tonårspojkar och män. Kvinnor upplever generellt risker online i större utsträckning än män. 67 procent av kvinnorna sa att de var oroliga online medan 58 procent av männen var det.  

Microsofts rapport om stämningen på nätet. 

Standard ska stoppa desinformation och deepfakes

Mängden falska nyheter på nätet ökar varje dag. Ett antal teknikjättar med Adobe, Arm, Intel och Microsoft i spetsen har valt att bilda Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Syftet med C2PA är att gör det enklare att undersöka om bilder, video, ljudklipp och dokument som sprids på nätet är äkta eller förfalskade. Det är något som är till nytta både för nyhetssajter och oss alla som får mycket av våra nyheter och information via nätet. 

Teknikjättar samarbetar för att motverka desinformation. 

Pinterest utökar sin AR-prova-på funktion till möbler

Pinterest utökar sin prova-på-funktion till möbler. Prova-på-funktionen är AR (Augmented Reality) och har funnits för skönhetprodukter tidigare. Med den nya funktionen ska användare kunna förhandsgranska hur möbler och annan inredning kommer att se ut i deras hem. Pinterest samarbetar med ett antal återförsäljare såsom Wayfair, Crate & Barrel, Macy’s och Target och det ska finnas mer än 20.000 produkter att testa.

Pinterest är inte först med AR för möbelshopping. 2017 släppte IKEA en AR-app för möbelshopping, IKEA Place

Pintreset introducerar AR för att förbättra shopping upplevelsen. 

Misstag och systemfel ligger bakom många it-incidenter

MSBs rapport 'En inblick i Sveriges cybersäkerhet' visar att rapporteringen av it-incidenter under 2021 har minskat. Det är fortsatt misstag och systemfel som är de vanligaste orsakerna till incidenter.

Ett skäl till att det är just systemfel och misstag som orsakar de flesta incidenterna är att system och infrastrukturer blivit allt större och mer komplexa. Det innebär helt enkelt att det finns fler systemdelar där det kan uppstå fel och även att det lättare uppstår misstag vid drift och förvaltning. För att minska misstag och systemfel behöver organisationer avsätta tid och resurser för förebyggande informationssäkerhet och rutiner för förändringshantering.

MSB lyfter att viktigaste syftet med rapporten är att organisationer ska lära sig av varandra erfarenheter för att stärka informations- och cybersäkerheten.