Google Search Console släpper rapport för sidor med video

Goggle har för beta-användare av Google Search Console släppt en ny rapport för indexerade sidor med video. I rapporten kan du som webbägare få hjälp att

  • se hur många landningssidor med video som Google har upptäckt och på hur många av dem en video har indexerats.
  • hitta orsaker till oindexerade videor på målsidor.

Det här gör att du kan se vilka sidor som inte har indexerats och åtgärda de problem som finns. Rapporten gör också att du kommer att kunna jämföra sidor med videoinnehåll och sidor utan vilket hjälper dig att se vilka sidor som levererar för din målgrupp. 

Navigera förbi grund på västkusten med Ocean View

Att navigera i de olika skärgårdarna i Sverige är inte lätt. Trots olika hjälpmedel som sjökort och GPS händer det att du kör på ett grund, en undervattensten, som inte fanns med i ditt sjökort eller som du missade. Nu kan du som åker båt på västkusen med Ocean View få nya perspektiv på nio olika olycksdrabbade grund. Likt Google Street View kan du vrida och vända och se platsen där grundet ligger på från olika håll. 

Du kan också ladda ner 60 utmärkta grund i en fil som du kan använda i din sjökortsapp/-enhet. Och upptäcker du ett grund som inte är markerat så kan du rapportera in det på grundkollen.se. Så bra!

Sommar-titt-tips från årets Config 

Om du tröttnar på att utmanas i kubb, bada eller helt enkelt är intresserad av lyssna på snack om användare och design tipsar vi om några av sessionerna på årets Config, som anornades av Figma, under temat Thinking big and acting with urgency

Designing for new internet users
Design Paradigms in a Decentralized Future
What and Why, How to Leverage Data Science and Research
Who doesn't love bikes? Designing for users with contradictory needs
Designing for Neurodiversity