Presidentorder gällande Privacy Shield på gång

I början av oktober förväntas Vita huset offentliggöra en presidentorder om transatlantisk dataöverföring, Privacy Shield. Ordern ska bemöta den oro som EU har kring övervakningsmetoder i USA.

Orden kan komma att undertecknas av president Joe Biden och sedan offentliggöras redan på måndag 3 oktober. Efter det följer en ratificeringsprocess av EU-kommissionen. Den processen förväntas ta upp till sex månader så tidigast i mars 2023 kan det nya transatlantiska dataavtalet vara klart. 

US expected to publish Privacy Shield executive order next week.

Skapa egen Pokémon med AI-widget

Det dyker upp fler och fler AI-tillämpningar att testa. Varför inte skapa egna Pokémons med AI-widgeten Text-to-Pokémon? Du skriver in ett namn (exempelvis på en kändis eller politiker) och en beskrivning och så genereras en Pokémon som matchar dina önskemål. 

Text-to-Pokémon har tagits fram av Justin Pinkney som forskar inom maskinlärning. Denna AI-widget använder en AI-konstgenerator som heter Stable Diffusion som är öppen källkod. Vill du testa widgeten skapar du ett gratiskonto på Github. 

Turn anyone into a Pokémon with this AI art model. 

Datatilsynet i Danmark "förbjuder" Google Analytics

Datatilsynet i Danmark har tittat närmare på Google Analytics och kommit fram till att verktyget inte kan användas på ett lagligt sätt utan att kompletterande åtgärder. Tidigare har myndigheter i Österrike, Frankrike och Italien gett liknande besked och trots att Google sedan dess har genomfört förändringar gör den danska myndigheten bedömningen att det inte är tillräckligt utan att kompletterande åtgärder krävs för att Google Analytics ska kunna användas på ett lagligt sätt.  

Danska organisationer uppmanas att granska om deras användning av Google Analytics ligger inom ramen för dataskyddsreglerna. 

Datatilsyntes pressmeddelande om användningen av Google Analytics.

Trendrapport "Hur mår Sveriges webbplatser?"

Web Service Awards har publicerat sin årliga trendrapport om hur Sverige webbplatser mår. Här är en kort sammanfattning av det rapporten kommit fram till 

  • 89 procent planerar att göra större förändringar, en ökning från förra året. Det är att se över struktur och utveckla funktioner som det främst är fokus på. 
  • 81 procent uppger att ledningen stödjer webbplatsen. 
  • 80 procent, fler än tidigare, anger att de är nöjda med det CMS de har för sin webbplats. 
  • I snitt var tioende besökare har svårt att hitta på webbplatsen. 
  • Sökfunktionen är det viktigaste hjälpmedlet men bara 29 procent anger att de aktivit jobbar med att analysera besökarnas felsökningar.