PTS granskar om webbplatser följer kakreglerna 

Post- och Telestyrelsen (PTS) har inlett en granskning av ett antal utvalda webbplatser för att se om de följer kakreglerna. De utvalda webbplatsinnehavarna som granskas är Swedbank, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Tele2. Att det är just dessa webbplatser som valts ut baseras på att de är webbplatser som många användare behöver komma i kontakt med i sin vardag och på att de är svåra att välja bort att besöka. De flesta av oss behöver använda tjänster hos en bank, komma i kontakt med en myndighet eller en telekomoperatör. 

Enligt PTS syftar granskningen till att kontrollera efterlevnaden av kakreglerna samt sprida information om hur reglerna fungerar. Enligt lagen får uppgifter lagras eller hämtas om användaren blivit informerade om ändamålet för behandlingen av uppgifterna samt har samtyckt till hanteringen.

Det PTS har gjort som en första åtgärd är att begära in information från webbplatsinnehavarna. 

Webbläsare med fokus på integritet

"Glöm inkognito" är budskapet från DuckDuckGo som släppt en webbläsare för MacOS. Webbläsaren fokuserar, som deras sökmotor, på att värna om den personliga integriteten och skydda användarna mot annonsspårning, onödiga cookies och liknande. I webbläsaren finns inbyggt integritetsskydd som exempelvis blockerar spårning innan den laddas. Enligt företaget använder DuckDuckGo för Mac runt 60% mindre data än Chrome. 

Ladda ner DuckDuckGo for Mac. 

DotPad visar bilder taktilt 

Företaget Dot från Sydkorea har utvecklat en teknik som är baserad på magneter som gör det enklare och billigare att ta fram produkter som visar punktskrift. Nu har de tagit fram en platta, DotPad, som visar visuellt material som bilder med punkter så att bilden kan kännas.

Dots smarta klocka DotWatch visar meddelanden som SMS och liknande i punktskrift. 

94% av alla svenskar använder internet

Den årliga studien av svenska folkets internetvantor Svenskarna och internet är här. Här sammanfattar vi kort rapporten 

  • 94 procent av alla svenskar använder internet och gör det dagligen.  
  • 71 procent använder mobilt BankID, förra året var det 47 procent. 
  • En tredjedel tänker på de spår som de lämnar efter sig på internet. 
  • Många göra aktiva val för att skydda sig från det digitala livets risker såsom att klicka ur cookies på webbplatser eller begränsa vad apparna i mobilen får göra. 
  • Ungefär lika många kvinnor som män handlar online.  
  • Användningen av sociala medier tenderar att minska bland personer födda på 1920-, 30- och 40-talet.
  • Bland 2010-talisterna har användandet av sociala medier ökat.