Hög säkerhet gör att Macbooks inte kan återanvändas

På senare år har säkerheten ökat på hård- och mjukvaran på Macbooks. Det gör att datorn som tidigare hade högt värde på begagnatmarknaden i vissa fall inte kan återanvändas längre.

Kretsen av säkerhetsfunktioner, T2, tillsammans med mjukvaran Hitta kan användas för att spåra och låsa enheter. Det är funktioner som gör det möjligt att hindra obehöriga att ta sig in i datorn om man exempelvis blir av med den. Om inte Hitta inaktiveras innan återställning när datorn ska säljas/lämnas över till en ny ägare så kommer enheten vara låst för en ny användare vilket till slut kan göra att den hamnar på soptippen istället. 

Lantmäteriet släpper detaljerad kartdata fri

EU har länge ställt krav på att offentlig verksamhet ska göra information mer tillgänglig genom att öppna sina data för andra aktörer. Nu utvidgas direktivet så att det omfattar data som är särskilt viktiga för samhället. Det är bland annat data som är kopplad till exempelvis buller, klimat och biologisk mångfald och även data om höjdförhållanden och ortofoton.

Stora delar av Lantmäteriets kartdata är tillgängligt redan idag men mot en avgift. Genom att göra datan tillgänglig och avgiftsfri kommer bland annat blåsljusverksamheten att kunna nyttja datan för att rädda liv. Även hos försäkringsbranschen ser man att datan skulle kunna effektivisera arbetet mot bedrägerier. Datan kan även användas för att minska fosforanvändningen i jordbruket och att vi får en bättre uppfattning om var en smitta sprids så att smittskyddsarbetet kan bli effektivare.

All kartdata kommer inte att bli tillgänglig utan kostnad men mer än idag.

Nu släpper Lantmäteriet detaljerad kartdata fri

Uppgraderade superdatorn Berzelius viktig för forskning inom life science och miljö

Den svenska superdatorn Berzelius som finns vid Linköpings universtitet har uppgraderats och är en av världens mest avancerade superdatorer. Uppgraderingen som har gjorts innebär bland annat Berzelius nu har 94 av Nvidias snabbaste AI-system.

Viktiga forskningsområden för Berzelius är maskininlärningsprojekt för life science och läkemedel samt miljö och klimat men även för att träna språkmodeller. Den språkmodell som Berzelius tränar på är GPT-SW3 kan skriva eller svara på frågor på svenska. 

Fönster producerar trådlös uppkoppling

Att fönster ska producera trådlös internetanslutning med hjälp av solen låter kanske konstigt men det är precis vad forskare i Saudiarabien har utvecklat. Professor Osama Amin vid King Abdullah University of Science and Technology säger att tekniken som överför data genom fönster gjorda i speciellt glas bara kan användas av IoT-applikationer än så länge. Hastigheten är 15-16 Kbps.

För att förklara hur det fungerar så jämför Amin fönstret med ett modem. Polarisationen av solljuset används för att överföra data genom dubbelcellsflytande kristaller (DLS) . Elektromagnetisk polarisation är en av egenskaperna hos elektromagnetiska vågor, såsom ljus. Polariserade solglasögon använder exempelvis elektromagnetisk polarisation för att filtrera ljus. Målet är att använda solljus för dataöverföring som ett grönt alternativ för trådlösa kommunikationer.