Länkar mindre viktiga för SEO

Du som jobbar med att få användare att komma till din webbplats vet att länkar är viktigt för SEO (Search Engine Optimization, sökmotoroptimering). Men hur viktiga är de? Google blir bättre och bättre på att förstå innehåll och kopplingar mellan innehåll, bland annat genom strukturerad data vilket gör att länkar till ditt innehåll blir mindre viktiga. 

För länkar är det discovery och inte antal länkar (PageRank) från andra som är viktigt. Discovery är länkar till innehåll som gör att sökmotorn hittar innehållet. Det kan vara innehåll som aktiveras genom PR, sociala medier, andra sajter och andra typer av marknadsföringsaktiviteter och som gör att bloggare och nyhetssajter plockar upp storyn och länkar tillbaka. Så förtjäna dina länkar - köp dem inte. 

Links may be less important to the Google Search ranking algorithm in the future

Spelutvecklare fokuserar på tillgänglighet 

Syn, hörsel och två händer ska inte vara krav för att spela spel anser flera spelutvecklare där det finns ett ökat fokus på att ta fram spel som är tillgängliga för alla. Santa Monica Studio har i arbetet med spelet "God of war: Ragnarök" från början haft med sig att de ska implementera tillgänglighetsfunktioner. De delade in funktionsnedsättningar i syn, hörsel, motoriska och kognitiva. Under arbetet med spelet har de bjudit in speltestare med olika funktionsnedsättningar att testa. 

Syn är den svåraste kategorin. Som spelare är man beroende av sin syn för att ta sig runt i en tredimensionell värld. Hur vet man att man siktar rätt med en yxa om man inte ser exempelvis? En lösning kan vara att ge ljudledtrådar. Andra lösningar för personer med olika grader av synnedsättning är att erbjuda möjligheter till starka kontraster, färgsättning, typsnitt och att få text uppläst.

Så gjordes "God of war" mer tillgängligt. 

Vad är Web3?

Web3 är ett begrepp som du kanske har hört, men vet du vad det innebär? Här kommer en snabbgenomgång: Web3 är ett samlingsbegrepp för en framtidsvision som internet kan komma att utvecklas till inom de närmsta åren. Web3 är inte ett nytt internet, utan en ny version av internet. 

Web1 var den första versionen av internet. Den versionen var mer statiskt och byggde på olika sidor som kopplades samman genom länkar. De flesta användarna var konsumenter av innehåll och möjligheterna till interaktion var begränsade.

Web2 är det internet vi har idag där sociala medier och plattformar gör det enkelt och vardagligt för de allra flesta att både konsumera och publicera innehåll. På Web2 tjänar de stora techbolagen pengar på vår användardata.

Web3 är nästa steg i utvecklingen där många ser ett decentraliserat internet. Framtidsspanare ser blockkedjeteknik som ett viktigt element. Med Web3 får vi användare mer makt över vår användardata och digitala tillgångar, och andra affärsmodeller än annonsering kommer att användas. Framtidens internet kommer troligtvis också att vara ett metaverse där vi går in som avatarer och umgås i spelliknande 3D-världar. 

Zero-click i sökresultatet inte så allvarligt för webbplatsägare

I januari 2021 skrev vi om att allt fler sökresultat resulterar i zero-click, vilket betyder att när du söker får du det du söker efter i sökresultatslistan och klickar dig inte vidare till en webbplats. Nu har en undersökning kommit som säger att det inte leder till så allvarliga konsekvenser för dig som webbplatsägare som man kanske tror.

Många av sökningarna som är zero-click hade blivit ett klick in till webbplatsen, men sen en snabb bounce ut och ny sökning. I och med det sökbeteendet har zero-click en plats i trafiklandskapet. Använd dig istället av din kunskap om zero-click genom att optimera innehåll från din webbplats för att komma upp i knowledge graphs. Det kommer att ge effekt för varumärket, ranking och klick.