Vite för tillgänglighetsbrister

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har förelagt Pajalabostäder, pajalabostader.se, och Ockelbo kommun, ockelbo.se, med vite för tillgänglighetsbrister. De är två av alla aktörer som granskades under tillsynsperioden 2020-2021. Varken Pajalabostäder eller Ockelbo har trots påpekanden inte åtgärdat tillgänglighetsbristerna och de har inte heller återkommit med åtgärdsplan för att åtgärda bristerna.

Det är de första viteförelägganden sedan lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) trädde i kraft 1 januari 2019. Här finns en lista på de webbplatser som DIGG granskade under perioden 2020-2021. 

Framtidsspaningar mot 2030

Judith Wolst, digital rådgivare och framtidsspanare, har tillsammans med bland annat Niklas Laninge, Jesper Åström och Paulina Modlitba gjort 20 framtidsspaningar mot 2030 där teknik är den röda tråden men även hållbarhet och världsförbättring. I bakgrunden finns att allt behöver ställas om till att bli fossilfritt, hållbart och verka inom planetens gränser. FN har kallat 2020-talet för "The decade of action" så nu krävs handlingskraft. 

I rapporten kan du bland annat läsa om radikal transparens som gör det möjligt att vi ser exakt var utsläpp sker, Crispr-teknologin kan användas för att redigera frukt, grönsaker och andra grödor och att Helsingborg visar vägen när det kommer till digitalisering mycket tack vare långsiktig och visionär ledning över partigränserna. 

Webbläsartillverkare förbättrar tillsammans

För oss som jobbar med webblösningar är det ofta frustrerande att något som funkar i en webbläsare inte fungerar i andra. I slutändan är det ju de som besöker webbplatsen som inte får den bästa tänkbara upplevelsen. Men det går framåt för förra året drogs initiativet Interop igång där tillverkarna av webbläsare gick samman för att bestämma vilka funktioner som de ska fokusera på att utvecklas. Det handlar om funktioner där det finns kompabilitetsproblem. Och initativet fortgår även i år med 26 fokusområden såsom forms, border image in CSS och flexbox. 

AI-konst på Moderna museet

Befinner du dig i Stockholm tipsar vi om att gå till Moderna museet där Laurie Andersons utställning med bland annat AI-konst kan ses från 1 april. Laurie var helt enkelt inte nöjd med de tavlor hon målade för att porträttera sin svenske farfars liv i Sverige så hon skapade verk via AI istället. Utställningen kan ses från 1 april till 3 september.