Karta visar arbetet med öppna och delade data

Vill du se hur arbetet med öppna och delade data flyter på i Sveriges regioner och kommuner så kolla in Sverigekartan. Sverigekartan illustrerar hur det ser ut i respektive region (län) med utgångspunkt från deras mål att minst hälften av Sveriges regioner och kommuner har en förmåga etablerad för att jobba aktivt och kvalitativt med öppna och delade data vid årsskiftet 2023/24. Regioner som är mörkgröna har kommit långt medan regioner som är röda en del kvar att göra. 

Det är den Nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning som tagit fram kartan. Dataverkstaden ska stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor. 

Personuppgiftsanvänding utan samtycke ger miljonböter

Bonnier News har fått 13 miljoner i administrativ sanktionsavgift av  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det Bonnier News har gjort är att profilera kunder och webbesökare utan samtycke. Mediekoncernen har samlat in uppgifter från flera olika källor och använt uppgiftera för riktad annonsering på webben, marknadsföring som skickas via post och telefonförsäljning. Det handlar bland annat om uppgifter om köp som gjorts i bolag i koncernen samt hur besökare har surfat på bolagens webbplatser. I vissa fall har även uppgifterna samkörts med personuppgifter som har köps in utifrån som kön, bilägande och postnummer.

Bonnier News har själva bedömt att koncernens intressen väger högre än den som har registrerats samt att behandlingen av personuppgifter har varit nödvändig för deras marknadsföring.  

Klimatkollen visar kommuners klimatplaner

klimatkollen.se, som är en medborgarplattform som tillgängliggör klimatdata, kan du nu se vilka kommuner som har klimatplaner och inte samt hur det går för respektive kommun att nå klimatmålen.

Klimatkollen baseras på öppen data och har en karta som visar genomsnittlig årlig förändring av koldioxidutsläppen för respektive kommun sedan Parisavtalet 2015.

Unga positiva till AI och Metaverse

Unga i Norden är optimistiska till AI och Metaverse enligt rapporten Solve For Tomorrow Report 2023 från Stiftelsen Fryshuset och Samsung Electronics Nordic. De unga säger att de behöver mer kunskap för att möta framtidens utmaningar i ett teknikdrivet samhälle. Undersökningen har gjorts genom att 4 000 personer i åldrarna 16–25 i Sverige, Finland, Norge och Danmark tillfrågats om sin syn på teknik och dess påverkan på samhället. 

Förutom att unga är optimistiska till AI och Metaverse kom undersökningen fram till 

  • 42% tror att AI kommer påverka samhället positivt. 
  • 32% känner att de har en möjlighet att påverka den tekniska och digitala utvecklingen. 
  • Det är en obalans mellan könen där fler killar än tjejer anser sig ha kunskap om, använder sig av och vill påverka utvecklingen av AI och Metaverse.

Pessimist Archive omfamnar innovations- och teknikpessimismen

Sist tipsar vi om Pessimists Arhcive som på en tidslinje visar olika innovationer och för respektive visar ett antal innovations- och teknikpessimistiska tidningsurklipp och liknande. Kul att läsa vad som sagts om allt från telegrafen till Walkman.