100% återvunnen kobolt i Apples batterier

2025 ska 100% av kobolten som används i batterier i Apples produkter vara återvunnen kobolt. Förra året var endast 25% av kobolten i batterierna återvunnen. Förutom återvunnen kobolt tror även Apple att de 2025 bara använder återvunna sällsynta jordartsmetaller i sina magneter samt bara återvunnen guldplätering och tennlödning i kretskorten. 

Apple har som mål att deras produkter ska koldioxidneutrala 2030 och då bara bestå av återvunnet och förnybart material. 2022 var 20% av materialet i Apples hårdvara återvunnet eller förnybart.  

61% av kommuners webbplatser har tillgänglighetsbrister

Webperf, som utvärderar om viktiga svenska webbplatser följer god praxis inom olika områden, har utvärderat tillgängligheten på kommuners webbplatser. Utvärderingen är automatiserad och gjord med hjälp av testverktyg. Enligt de som gjort utvärderingen hittar testverktygen många av bristerna men inte alla. 

Utvärderingen har gjorts på kommuner som lyder under DOS-lagen och  61% av kommunernas webbplatser har tillgänglighetsbrister. De brister som hittades i utvärderingen är bland annat att

  • kontrasten mellan bakgrunds- och förgrundsfärg inte är tillräcklig vilket gör det svårare att uppfatta texten på sidan. 
  • sidans knappar saknar namn som hjälpmedel kan använda vilket gör att det blir svårt att navigera på webbplatsen med hjälpmedel. 
  • rubriker ordnas inte i hierarkisk ordning.
  • bilder på sidan saknar alt-attribut vilket gör att skärmläsaren in kan återge vad bilden föreställer. 

Ineffektivt arbete för att stärka informations- och cybersäkerheten

Risken för cyberattacker mot Sverige har ökat och Riksrevisionen ger nu nuvarande och förra regeringen kritik för att de inte arbetar effektivt för att stärka informations- och cybersäkerheten. Kritiken handlar både om brister i den nationella informations- och cybersäkerhetsstrategin som sjösattes 2017 samt att regeringens styrning är svag och splittrad.

"Regeringskansliet och myndigheterna arbetar utifrån sina respektive ansvar och uppdrag, utan att de åtgärder som vidtas värderas eller rangordnas utifrån vad som gynnar Sverige som helhet", säger Marcus Pettersson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen är extra kritiska med tanke på att vikten av cybersäkerhet ökar i och med den snabba digitaliseringen samt Rysslands krig i Ukraina.

AI ur olika aspekter

De senaste månaderna har AI, i olika former, kommit högt upp i nyhetsflödet. Här är några artiklar att läsa som ger lite olika aspekter av utveckling inom AI.  

1 juli stängs Google Universal Analytics ner

Vi avslutar spaningarna i april med att påminna om att 1 juli i år stängs Google Universal Analytics ner. För dig som använder Google Universal Analytics innebär det helt enkelt att du behöver använda ett annat webbanalysverktyg såsom Matomo, Google Analytics 4, Piwik eller liknande.