Innehåll
Skillnaderna mellan gamla och nya Google Analytics
Ska ni använda gamla Google Analytics eller nya Google Analytics?
Google Analytics 4 och GDPR
För- och nackdelar
Frågor och svar

Skillnaderna mellan gamla och nya Google Analytics

Google Analytics 4 lanserade i beta-version sommaren 2019 med namnet App + Webb. Nya Google Analytics bygger på Google Analytics för Firebase. Google Firebase är ett grupp av tjänster som är till för att utveckla mobil- och webbappar. Nya och gamla Google Analytics är två skilda produkter och det finns många skillnader.

Den 14 oktober 2020 var beta-perioden över och Google byte namn från Google Analytics App + Web till Google Analytics 4. Från och med den 14 oktober är nya Google Analytics den typ av egendom som Google rekommenderar ska användas när Google Analytic sätts upp på en ny webbplats.

De största skillnaderna mellan nya och gamla Google Analytics är:

 • Multiplatformsanpassad från början - som det tidigare namnet antyder, App + Web, är nya Google Analytics anpassat för att spåra hur personer använder en tjänst som både finns som mobilapp och som en webbplats.
 • En annan modell för data - gamla Google Analytics bygger på sidvisningar och sessioner medan nya Google Analytics bygger på händelser (eng. events) och användare (eng. users). Det är ungefär som händelsespårning i gamla Google Analytics men mer flexibelt.
 • Bättre mätvärden - bland annat har avvisningsfrekvens (bouncing rate) ersatts med engagemangsgrad. Sessionslängd har ersatts med engagemangtid. Både engagemandgrad och engagemangstid beräknas på smartare sätt än i den gamla versionen av Google Analytics.
 • Andra rapporter som kräver mer inställningar för att användas - vid en första anblick ser gränssnittet ut ungefär som gamla Google Analytics men när du fördjupar dig i olika rapporter kommer du se stora skillnader. Rapporter är inte "färdiga" som i gamla Google Analytics utan du behöver sätta upp dem själv. Förhoppningsvis kommer det komma flera färdiga rapporter även i nya Google Analytics.
 • Mer avancerad analys - fördelen med de nya rapporterna är att de erbjuder nya möjligheter att förstå dina besökare som tidigare bara funnits i betalversionen av Google Analytics, Google Analytics 360.
 • Inbyggd extra spårning - det är möjligt att aktivera extra spårning av dokument, utgående länkar och liknande utan att du behöver lägga in extra taggar i Google Tag Manager. Det är mer likt Matomo som erbjuder samma möjligheter inbyggt.
 • Större möjlighet att exportera all data - Data kan exporteras till Google BigQuery kontinuerligt eller en gång per dygn. Däremot erbjuds ännu ingen direkt integration med Google Data Studio utan du behöver först exportera data till BigQuery och därifrån hämta data till Google Data Studio.

Ska ni använda gamla Google Analytics eller nya Google Analytics?

Om en eller flera av följande påståenden stämmer om er webb och hur ni idag arbetar med webbanalys räcker förmodligen gamla Google Analyics:

 • Vi har en webb med mycket innehåll och få behov av att spåra andra interaktioner än förflyttning mellan olika sidor (webbadresser).
 • Vi har fullt upp med att utnyttja den data som finns i gamla Google Analytics. Kom ihåg att mer data inte betyder bättre insikter!

Gamla Google Analytics kommer inte att försvinna, men däremot kommer den inte att utvecklas med nya funktioner längre. Och förhoppningsvis kommer nya Google Analytics få mer färdiga rapporter på sikt.

Om ni inte instämmer med de ovan nämnda påståendena och instämmer i följande kan nya Google Analytics däremot vara något att titta närmare på:

 • Vi har digital tjänster som finns både som app och webbplats.
 • Vi tycker att sidor och sidvisningar inte passar in som model för att beskriva de beteenden som våra besökare eller digitala tjänst har.
 • Vi har satt upp mycket extra spårning för detaljerade interaktioner och använder händelserapporter i Google Analytics.
 • Vi har frågor som inte kunnat besvaras i gamla Google Analytics och ni har kommit fram till att vi skulle behöva ha tillgång till rådata för bearbetning i andra verktyg.

Google Analytics 4 och GDPR

Med all rätta finns det kritik mot hur stora plattformar som Google, Facebook och andra hanterar den data som samlas in. I gamla Google Analytics har åtgärder för att möta GDPR införts. I nya Google Analytics finns samma stöd. I nya Google Analytics är dessutom IP-adresser alltid anonymiserade. Dessutom sparas användar-data i max 14 månader istället för hur länge som helst i gamla Google Analytics.

För- och nackdelar

Fördelar med Google Analytics 4:

 • Mer som betalversionen av Gooogle Analytics.
 • Möjligt att aktivera extra spårning av vissa interaktioner, t.ex. klick på dokument.
 • Anpassningsbar datamodell och möjlighet till mer detaljerad analys.

Nackdelar med Google Analytics 4:

 • Rapporter har mer avancerat gränssnitt än i Google Analytics Universal.

Frågor och svar

Vad är nya Google Analytics 4?

Google Analytics 4 är den nyaste varianen av Google Analytics. Det är inte en vidareutveckling av befintliga Google Analytics utan en helt ny produkt.

Kommer gamla Google Analytics sluta att fungera?

Hösten 2020 finns det inga planer på att gamla Google Analytics kommer att försvinna, men däremot är rekommendationen att när ni skapar upp en ny webbegendom i Google Analytics ska det vara av den nya typen. Google kommer framöver lägga allt fokus på att utveckla nya Google Analytics.

Ska vi börja använda nya Google Analytics 4 på vår webbplats?

Ja, om ni ska lägga till Google Analytics på en ny webbplats och det är även bra att lägga upp en ny webbegendom som körs parallellt. Just nu finns ingen migreringsfunktion från gamla till nya Google Analytics, men Google har antytt att en sådan kan komma.