Med hjälp av Google Tag Manager eller andra tagghanterare kan vi lägga in extra spårning av olika interaktioner. Allt från "enkel" extra spårning som klick på olika typer av länkar och scrollning till mer komplexa lösningar som kräver programmering.

Börja med den data som finns

Att lägga upp extra spårning kräver en förståelse för vad som är de bakomliggande skälen till att extra spårning efterfrågas. Ibland finns svaren redan i den data som finns. Extra spårning ska skapa nytta genom att vara effektiva nyckeltal för era mål, annars gör dem ingen nytta och ni ska inte läggas resurser på att det. Ett vanligt misstag är att mäta interaktioner som inte bidrar till att öka förståelsen för hur er webbplats används.

Tänk på hur data ska analyseras

Om det ändå behöver göras behöver vi veta vilka frågor som ställs och hur de ska följas upp. Det gör att vi kan anpassa hur data som skickas till verktygen struktureras för att underlätta visualisering i dashboards och rapporter. I de flesta verktyg för digital analys är det svårt att bearbeta data i efterhand. Det behöver göras från början. (Om ni betalar för era verktyg är det vanligare att mer avancerad bearbetning kan göras i efterhand.)

Om ni har en webbplats med många besök och använder gratis-versionen av Google Analytics är det viktigt att tänka på att det finns en begränsning i hur många anrop som får göras per månad, 10 miljoner. Vi gör alltid beräkningar av hur extra spårning kommer påverka den totala mängden anrop.

Varför ska ni spåra mer?

Ni ska sätta upp extra spårning för att:

  • få mätpunkter som inte stöds som standard i era verktyg för digital analys,
  • samla in data som skapar ett extra värde genom att öka förståelse och insikterna kring er digitala närvaro och
  • för att inte missa viktiga interaktioner som besökare på er webbplats gör.

Saknar du data i dina verktyg för digital analys, lägg till extra spårning, ta kontakt med Seoyun Heo på Metamatrix så hjälper vi er.