Innehåll
Med Google Tag Manager krävs ingen utveckling
Extra spårning inbyggt i verktyget
För- och nackdelar med Google Tag Manager

Med Google Tag Manager krävs ingen utveckling

När Google lanserade Google Tag Manager var motiveringen att marknadsförings- och kommunikationsavdelningar själva skulle kunna lägga in taggar och spårning på de webbplatser de ansvarade för istället för att IT-avdelningen gjorde det. Med Google Tag Manager behöver du inte vänta på att era utvecklare ska göra en produktionssättning/deploy för att sätta upp taggar. Den enda koden som era utvecklare behöver lägga in är den för Google Tag Manager.

Extra spårning inbyggt i verktyget

Förutom att lägga in själva verktygen kan även extra spårning läggas in i Google Tag Manager. Exempel på extra spårning är klick på nerladdning av dokument, länkar till andra webbplatser och uppspelning av video. Funktioner för att sätta upp extra spårning är inbyggt i verktyget. Det finns också färdiga paket att ladda ner för att lägga till extra spårning (men tänk på att kontrollera att det fungerar korrekt innan du kör dem skarpt). Den extra spårningen kan skicka data till Google Analytics, Facebook Pixeln eller andra verktyg.

Eftersom Google Tag Manager inte skickar in någon egen data för spårning tror vi risken är låg att den strider mot GDPR. Däremot är det möjligt att i Google Tag Manager lägga in verktyg och extra spårning som skickar in personuppgifter och strider mot GDPR.

För- och nackdelar med Google Tag Manager

Fördelar med Google Tag Manager:

  • Snabbare och billigare att lägga in spårningsverktyg för digital marknadsföring och extra spårning på en webbplats.
  • Kod för extra spårning behöver inte hanteras i samma kodbas som resten av webbplatsen.
  • Lättare att följa upp vilka ändringar som görs kring digital analys med Google Tag Managers inbyggda versionshantering.
  • Flera leverantörer inom digital analys och digital marknadsföring kan samarbeta kring vad som läggs upp i verktyget.

Nackdelar med Google Tag Manager:

  • Kräver viss teknisk kunskap för att kunna hantera det. Alla webbleverantörer har inte kunskap om hur Google Tag Manager ska användas och organiseras. Det förenklar om en leverantör är huvudansvarig för Google Tag Manager.
  • I Google Tag Manager är det möjligt att lägga in kod: Javascript, HTML och CSS vilket gör att de som har tillgång till Google Tag Manager teoretiskt kan lägga till skadlig kod på er webbplats.
  • Ibland är snabbt inte alltid bäst och enkelheten att göra saker i Google Tag Manager gör ibland att det blir fel. Det viktigt att testa och se att det man gör fungerar som tänkt.

Vill ni veta mer om Google Tag Manger, extra spårning eller annat inom digital analys, ta kontakt med Max Walter på Metamatrix.