Innehåll
Med Google Tag Manager krävs ingen utveckling
Fem olika varianter av Google Tag Manager
Extra spårning inbyggt i verktyget
För- och nackdelar med Google Tag Manager
Frågor och svar

Vad är Google Tag Manager?

Google Tag Manager är en så kallad tagghanterare. En tagghanterare använder ni på webbplatsen eller i mobilappar för att lägga in olika typer av spårning. Spårningen kan vara för analys eller för digital marknadsföring. Ni behöver inte med en tagghanterare lägga in spårningen direkt i er kod utan den enda kod som behöver läggas är den för tagghanteraren. I det här fallet Google Tag Manager.

Illustration över hur tagghanterare som Google Tag Manager fungerar. Utifrån en händelse som ett klick skickar tagghantaren vidare data till olika verktyg som Google, Facebook och Linkedin.

Google Tag Manager lyssnar efter att besökarna ska göra vissa saker och om det sker något skickas data vidare till ett eller flera verktyg.

När Google lanserade Google Tag Manager var motiveringen att marknadsförings- och kommunikationsavdelningar själva skulle kunna lägga in taggar och spårning på de webbplatser de ansvarade för istället för att IT-avdelningen gjorde det. Med Google Tag Manager behöver ni inte vänta på att era utvecklare ska göra en produktionssättning/deploy för att sätta upp taggar.

Idag finns flera andra tagghantare till exempel Matomo Tag Manager, Tealium och Adobe Dynamic Tag Manager.

Verktyget är också en del av Google Marketing Platform.

Fem olika varianter av Google Tag Manager

Illustration över att det finns fem olika varianter av Google Tag Manager för webbläsare, iOS, Android, AMP och server.

Google Tag Manager finns i flera varianter.

Google Tag Manager finns i fem olika versioner som kan delas upp i tre olika kategorier:

De som körs i besökarnas webbläsare:

 • Webb - den vanligaste varianten som körs på webbplatser.
 • AMP - AMP är ett webbformat som Google utvecklat för att snabbare kunna ladda in webbsidor när besökare kommer från Google. Det är inte möjligt att använda vanliga Google Tag Manager 

App-baserade körs i appar i Iphone och Android:

 • iOS
 • Android

Serverbaserad:

 • Server - till skillnad från de andra varianterna, som körs lokalt i webbläsaren eller i appen, körs den här varianten på en server. Det skapar andra möjligheter att hantera den data som samlas in och skickas vidare till andra tjänster.

Extra spårning inbyggt i verktyget

Förutom att lägga in själva verktygen kan även extra spårning läggas in i Google Tag Manager. Exempel på extra spårning är klick på dokumentlänkar, länkar till andra webbplatser och uppspelning av videoklipp. Funktioner för att sätta upp extra spårning är inbyggt i verktyget. Det finns också färdiga paket att ladda ner för att lägga till extra spårning (men tänk på att kontrollera att det fungerar korrekt innan du kör dem skarpt). Den extra spårningen kan skicka data till Google Analytics, Facebook Pixeln eller andra verktyg.

Eftersom Google Tag Manager inte skickar in någon egen data för spårning tror vi risken är låg att den strider mot dataskyddsförordeningen, GDPR. Däremot är det möjligt att i Google Tag Manager lägga in verktyg och extra spårning som skickar in personuppgifter och strider mot GDPR.

8 tips för att få ordning och reda i Google Tag Manager

För- och nackdelar med Google Tag Manager

Fördelar med Google Tag Manager:

 • Snabbare och billigare att lägga in spårningsverktyg för digital marknadsföring och extra spårning på en webbplats.
 • Kod för extra spårning behöver inte hanteras i samma kodbas som resten av webbplatsen.
 • Lättare att följa upp vilka ändringar som görs kring digital analys med Google Tag Managers inbyggda versionshantering.
 • Flera leverantörer inom digital analys och digital marknadsföring kan samarbeta kring vad som läggs upp i verktyget.

Nackdelar med Google Tag Manager:

 • Kräver viss teknisk kunskap för att kunna hantera det. Alla webbleverantörer har inte kunskap om hur Google Tag Manager ska användas och organiseras. Det förenklar om en leverantör är huvudansvarig för Google Tag Manager.
 • I Google Tag Manager är det möjligt att lägga in kod: Javascript, HTML och CSS vilket gör att de som har tillgång till Google Tag Manager teoretiskt kan lägga till skadlig kod på er webbplats.
 • Ibland är snabbt inte alltid bäst och enkelheten att göra saker i Google Tag Manager gör ibland att det blir fel. Det viktigt att testa och se att det man gör fungerar som tänkt.

Vill ni veta mer om Google Tag Manger, extra spårning eller annat inom digital analys, ta kontakt med Seoyun på Metamatrix.

Frågor och svar

Är Google Tag Manager säkert att ha på webbplatsen?

Genom Google Tag Manager är det möjligt att lägga in kod på webbplatsen. Det är därför viktigt att tillgången till Google Tag Manager är begränsad.

Hur installerar jag Google Tag Manager i Wordpress?

Google har utvecklat ett eget tillägg till Wordpress för att lätt installera Google Tag Manager och andra tjänster i Google Marketing Platform på ens webbplats. Tillägget heter Site Kit och är gratis.

Är Google Tag Manager GDPR-säkert?

Google Tag Manager spårar inget på egen hand och påverkas därför inte direkt av dataskyddsförordningen, GDPR. Däremot kan de verktyg som läggs in i Google Tag Manager påverkas av GDPR och andra lagar.

Varför ska vi använda Google Tag Manager?

Ni ska använda Google Tag Manager för att enklare kunna lägga in spårning för webbanalys och digital marknadsföring på webbplatsen. Istället för att utvecklare lägger in koden för de verktygen kan de läggas in i Google Tag Manager.

Kan jag lägga in Matomo via Google Tag Manager?

Ja, du kan lägga till Matomo i Google Tag Manager, men om ni redan använder Matomo kan ni istället använda Matomo Tag Manager.