Innehåll
Vilka tjänster ingår i Google Marketing Platform?
En ingång och övergripande rättighetshantering
För- och nackdelar
Frågor och svar

Google Marketing Platform lanserades 2018 för att förtydliga vad Google har att erbjuda inom digital marknadsföring. Den största delen av de tjänster och verktyg som ingår har med digital marknadsföring att göra. Verktyg som inte direkt har med digital marknadsföring att göra tillför ett mervärde i kombination med digital marknadsföring.

Startsidan för Google Marketing Platform.

Vilka tjänster ingår i Google Marketing Platform?

Övergripande består Google Marketing Platform av två kategorier av verktyg. Den som är gratis och den som kostar. Samma verktyg kan finns i både en gratis-version och en betal-version. Till exempel är Google Analytics gratis medan Google Analytics 360 kostar. Varianten av verktyg som kostar har tillägget ”360”.

Här är en lista med alla verktyg som ingår i Google Marketing Platform med en kort beskrivning:

 • Google Analytics (360) - webbanalys
 • Google Tag Manger (360) - tagghantering
 • Google Search Console - sökmotorsoptimering
 • Google Ads (tidigare Google Adwords) - digital marknadsföring.
 • Google Data Studio - dashbords
 • Google Optimize (360) - A/B-tester
 • Google Surveys (360) - enkäter
 • Display & Video 360 - tidigare kallat DoubleClick Bid Manager. Display & Videos 360 är Google verktyg för programmatisk marknadsföring.
 • Search Ads 360 - tidigare kallat DoubleClick Search. Är en nivå över Google Ads och hanterar marknadsföring inte bara i Google sökresultatsida utan även på Bings och andra sökmotorer.

En ingång och övergripande rättighetshantering

I Google Marketing Platform finns det en ingång, portal, med länkar att gå vidare till alla verktygen som ingår. Det ger en samlad bild av vad organisationen har för verktyg. Dessutom är det möjligt att se vilka som är de senast använda verktygen.

Startsidan för Google Marketing Platform i inloggad läge.

Förutom att det är en gemensam ingång för alla verktyg kan även rättigheter för alla verktyg hanteras i portalen. I Google Marketing Platform kan ni sätta upp en så kallad organisation som ni kopplar alla Googles verktyg till.

Det är möjligt att sätta administratörer på organisationsnivå som har tillgång till alla verktyg på högsta nivå. Det utan att behöva vara inne i respektive verktyg. Det blir en extra säkerhet i hanteringen av alla verktyg i Google Marketing Platform.

När alla verktyg kopplats till organisationen kan ni i Google Marketing Platform se vilka verktyg som varje användare har tillgång till.

För- och nackdelar

Fördelar med Google Marketing Platform:

 • Den största fördelen är att det finns en ingång till alla verktygen.
 • Och att det finns en gemensam och övergripande rättighetshantering för alla verktygen.
 • Enklare att se vilka användare som har tillgång till vilka verktyg.

Nackdelar med Google Marketing Platform:

 • Ännu ett till "verktyg" att hålla reda på hos Google.
 • Få som känner till hur man kan utnyttja Google Marketing Platform.

Frågor och svar

Vad är Google Marketing Platform?

Det är en ny paketering (sedan 2018) av alla Googles verktyg för digital marknadsföring. Både gratis-verktyg och betal-verktyg ingår i Google Marketing Platform.

Vilka verktyg ingår i Google Marketing Platform?

Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Data Studio, Google Ads, Google Optimize, Google Display & Video 360, Google Search Ads 360 och Google Survey.

Kostar Google Marketing Platform?

Flera av verktygen i Google Marketing Platform finns både i en gratis- och en betal-version. Till exempel finns Google Analytics som är gratis och Google Analytics 360 som kostar.

Varför ska vi använda Google Marketing Platform?

I första hand är Google Marketing Platform en ingång till alla verktyg och, kanske det viktigaste, en övre nivå att hantera användare och rättigheter på.