Innehåll
Vad är Search Console?
Sökordsstatistik
Hjälp att sökmotorsoptimera en webbplats
Koppla ihop med Google Analytics
Search Console och GDPR
Komma igång med Search Console
För- och nackdelar med Search Console
Frågor och svar

Vad är Search Console?

Search Console är ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med sökmotorsoptimering. Google erbjuder i Search Console en möjlighet att följa upp hur ens webbplats presterar i sökresultatlistan. Verktyget innehåller både statistik för olika sökord som leder till ens webbplats, men också hur sökmotorsoptimerad webbplatsen är överlag. Dessutom finns i Search Console praktiska funktioner för sökmotorsoptimering, till exempel att ta bort innehåll från Googles index.

Till skillnad från Google Analytics och andra webbanalysverktyg behöver ingen kod läggas in på er webbplats för att det ska fungera. Däremot behöver ni bekräfta att ni äger den domän som ni vill se statistik för i Search Console.

Ni får inte heller reda på i Search Console hur era konkurrenters webbsidor visas, positioneras eller klickas på i sökresultatet.

Ni kan per sökord, sida, enhet och/eller land få data om antal visningar, antal klick och position på sökresultatssidan. I jämförelse med Google Analytics är det en begräsad mängd dimensioner och mätvärden. Men värdet siffrorna i Search console kan ge  är ofta värdefullare än det som enkelt kan fås fram i Google Analytics.

Search Console ger ingen data om vad som sker när besökarna är på er webbplats, utan endast vad de gör i Googles sökresultatlista. När besökare gör sökningar på olika sökord och er webbplats kommer upp registreras det dels som visningar och dels som de positioner som er webbplats får i sökordsresultatlistan. En "visning" innebär inte bokstavligt att besökare har sett länken till er webbplats utan webbplatsen finns med någonstans i sökresultatlistan. Om positionen för er webbplats är dålig i sökordsresultatlistan har förmodligen inte besökarna sett er webbplats.

Google personifierar sökresultatet för varje besökare vilket gör att positionen för er webbplats kan skilja sig åt trots att samma sökord har använts. I Search Console är därför positionen för ett sökord eller en sida ett genomsnitt som har decimaler.

Om besökaren klickar på er webbplats i sökordsresultatlistan registreras att ett klick har gjorts. Utifrån antal klick och antal visningar visar Search Console det beräknade mätvärdet click-through-rate (CTR). Det beräknas genom att dividera antal klick med antal visningar. En högre position i sökresultatlistan leder till en högre CTR.

Hjälp att sökmotorsoptimera en webbplats

Det är viktigt att göra det enkelt för Google att surfa igenom er webbplats och allt ert innehåll. Google indexerar er webbplats kontinuerligt, vilket innebär att ett program, ibland kallad sökbot, surfar runt på er webbplats.

I Search Console kan ni se hur det går för Google att indexera er webbplats. Ni kan se om en sida är indexerad av Google, när den senast blev det och om Google stött på några problem. Exempel på problem kan vara:

 • att webbplatsen inte är anpassad för att visas på mindre skärmar, till exempel mobiltelefoner
 • att strukturerad data inte används på ett korrekt sätt
 • att en sida inte blivit blockerad av misstag via robots.txt eller annan metod
 • att sidor skickas in till Google, via en sitemap, ger 404-fel.

Med Search Console aktiverat får ni e-postmeddelanden när Google hittar problem med indexeringen. Men det är bra att följa upp löpande i Search Consoles gränssnitt också, till exempel en gång i veckan.

Koppla ihop med Google Analytics

Search Console skiljer sig mot Google Analytics på flera sätt. All data som finns i Search Console samlar Google in utifrån de interaktioner som användare gör på Googles sökresultatsida. Google Analytics samlar in data på er webbplats. Genom att koppla ihop Search Console med Google Analytics kan sökstatistik visas i Google Analytics. Ni hittar de rapporterna i Google Analytics under Förvärv / Search Console.

En vanlig uppfattning är att Google Analytics på egen hand samlar in data om sökningar från Google också. Det är korrekt, men den statistik som finns är obrukbar i de flesta fall. I Google Analytics finns rapporten Förvärv / Kampanjer / Organiska sökord. I rapporten hamnar den största delen av all trafik från Google (ofta mer än 90 procent) på en rad som heter "(not provided)". Endast några procent av sökningar visas i rapporten. Under de första åren av Google Analytics existens innehöll rapporten alla sökord men av integritetsskäl visas inte längre sökningar för användare som är inloggade på Google (vilket är de flesta) när de gör en sökning.

Search Console och GDPR

Även i Search Console döljs viss data av integritetsskäl. För specifika sökord med få sökningar visas inte sökordet och dess statistik i Search Console. Oftast saknas statistik för 30-50 procent av all trafik i rapporter som utgår från sökord. Google väljer att dölja sökord som har få sökningar och som de anser innehåller känslig information. Övriga rapporter som utgår från landningssida (målsida), land eller enhet innehåller alla visningar och klick. I det här fallet är det Google som ser till att GDPR följs.

Komma igång med Search Console

För att ni ska kunna använda Search Console behöver ni verifiera att ni äger er webbplats. Det är för att vem som helst inte ska kunna se statistiken för er webbplats. Sedan våren 2019 finns två olika typer av så kallade egendomar i Search Console:

 • Subdomän - är den äldre varianten som skapar upp ett konto för en viss subdomän, till exempel "metamatrix.se", "www.metamatrix.se" eller "internt.metamatrix.se". Det finns flera olika metoder för att verifiera en subdomän.
 • Hela domänen - kontot innehåller statistik för hela domänen oavsett vilka subdomäner som finns och som kommer tillkomma i framtiden. Ni verifierar genom viss metadata läggs upp av er domänleverantör.

Andra sökmotorer, som Bing och Yandex, har liknande tjänster som Search Console.

För- och nackdelar med Search Console

Fördelar med Search Console:

 • Ger statistik som inte är tillgängligt i något annat verktyg för digital analys.
 • Ni kan tidigt fånga upp problem med Googles indexering.
 • Statistik kan visas i andra verktyg som Google Data Studio, Klipfolio eller Matomo.

Nackdelar med Search Console:

 • För en del webbplatser döljs många sökord på grund av integritetsskäl.
 • Är egentligen två olika verktyg under ett namn vilket gör att det kan vara svårt att förstå hur man ska använda det.

Frågor och svar

Vad är Google Search Console?

Search Console är ett verktyg som Google erbjuder för att kunna följa upp statistik kring hur er webbplats presterar i Googles sökresultat men också för att se om ens webbplats är sökmotorsoptimerad.

Varför ska vi använda Google Search Console?

Ni ska använda Search Console för att bli bättre på att driva trafik från Google till er webbplats med hjälp av sökmotorsoptimering.

Är Search Console GDPR-säkert?

All data som visas i Search Console har samlats in på Googles sökresultatsida och därmed är det Google som ansvarar för att GDPR följs. Google visar därför inte sökord i Search Console som de anser innehåller integritetskänslig information eller har få visningar och klick.

Behöver vi lägga in kod på vår webbplats för att Search Console ska fungera?

Nej, data som visas i Search Console kommer ifrån Google sökresultatsida.