Innehåll
Färre rapporter i Matomo än i Google Analytics
Matomo har mycket mer att erbjuda
GDPR och Matomo
För- och nackdelar med Matomo
Frågor och svar

Matomo används i första hand för webbanalys. Ni kan sätta upp Matomo på er egen server (på plats, i serverhall eller i molnet) eller köpa det som en tjänst som ni betalar per år eller månad. Ni har tillgång till koden och databasen där Matomo lagrar all data. Den osäkerhet som ni kanske känner med att använda Google Analytics eller andra molnbaserade verktyg för digital analys är ett minne blott. Ert dataskyddsombud kommer bli nöjd.

Färre rapporter i Matomo än i Google Analytics

Om ni arbetar i den äldre versionen av Google Analytics kommer ni att känna igen er i Matomo. Nya Google Analytics App + Web fungerar på ett annat sätt än Matomo. Gränssnittet, rapporterna och utseende på diagram och tabeller liknar Google Analytics. Men det är färre rapporter, vilket både har för- och nackdelar.

När Google Analytics har ca 120 rapporter, har Matomo ca 30 rapporter. Ni kommer förmodligen tycka att det är enklare att få överblick vad som finns i Matomo i jämförelse med Google Analytics. Men eventuellt kommer ni att sakna en del av de mer avancerade rapporterna i Google Analytics.

Olika webbanalysverktyg spårar olika interaktioner på webbplatsen som standard. Google Analytics spårar endast sidvisningar medan Matomo spårar sidvisningar och klick på till exempel länkar till dokument och klick på länkar till andra webbplatser (så kallade utgående länkar).

Vilket som är det bästa webbanalysverktyget för er på er ambitionsnivå. I många fall räcker Matomo gott och väl för vad många organisationer har för behov, både stora som små. 

Kom igång med webbanalys

Matomo har mycket mer att erbjuda

Matomo samlar in interaktioner på samma sätt som Google Analytics, med hjälp av lite kod på er webbplats. Men utöver det kan Matomo även presentera data från er webbservers loggar. Vad är skillnaden? Besökare kan spärra att Matomo körs i deras webbläsare, men inte det som sparas i webbserverns loggar. I webbserverens loggar fångas alla anrop upp till webbservern, vilket gör att ni kan få en verkligare bild av hur trafiken på webbplatsen är.

Eftersom Matomo är öppen-källkod kan vem som helst vidareutveckla det. Precis som i webbpubliceringssystemet Wordpress finns i Matomo tillägg som utökar olika aspekter av verktyget. Och precis som i Wordpress finns det i Matomo tillägg som kostar. En del av tilläggen ersätter andra typer av webbanalysverktyg som till exempel Hotjar.

GDPR och Matomo

Om ni vill vara säkra på att följa GDPR behöver ni ha kontroll på den data som spåras från ax till limpa. I det här fallet är "ax" det som händer i webbläsaren och ”limpa” vad som händer på servern där Matomo körs. Med Matomo har ni full kontroll, vilket ni aldrig har i Google Analytics.

Ni kan välja mellan att köra Matomo som tjänst (via Matomo Cloud), lägga den hos en molnleverantör (Azure, Digital Ocean, AWS eller Google), i en svensk serverhall eller på en server i egen serverhall där ni har er webbserver. Vad som är säkrast beror på vilka resurser och ambitionsnivå ni har.

Ni har likartade funktioner i Matomo och Google Analytics för att ni lätt ska kunna ta bort besökare (rätten att bli glömd) och ta ut data för en besökare (rätten till registerutdrag).

För- och nackdelar med Matomo

Fördelar med Matomo:

  • Öppen källkod.
  • Upplevs som lätt att använda.
  • Möjlighet att kontrollera hela kedjan hur data hanteras.
  • Det finns tillägg, plug-ins, för att spåra och skapa värmekartor, inspelningar och formulärspårning. Men de kostar.

Nackdelar med Matomo:

  • Öppen källkod innebär inte att det är gratis att använda. Ni behöver betala för den infrastruktur som behövs för att köra Matomo. Om ni har många besökare och har höga krav på att data hanteras säkert kostar det därefter.
  • För mer komplex analys krävs att data hämtas ut från Matomo eftersom det saknas mer avancerade rapporter för det i Matomo.
  • Finns inga färdiga integrationer till dashboard-verktyg som Google Data Studio.

Frågor och svar

Vad är Matomo?

Matomo är ett webbanalysverktyg som liknar Google Analytics. Men till skillnad från Google Analytics, som är en tjänst, är Matomo öppen källkod och kan installeras på en egen server.

Vem utvecklar Matomo?

Matomo är öppen källkod vilket innebär att vem som helst kan vidareutveckla och göra tillägg till verktyget. Men den mesta utvecklingen görs av ett tysk bolag som heter Innocraft.

Är Matomo GDPR-säkert?

Det beror på vad ni menar med GDPR-säkert. Eftersom Matomo kan köras på en server som ni helt kontrollerar har ni full kontroll på vad som sker med den data som skickas. Det har ni inte i webbanalysverktyg som Google Analytics. Däremot kan ni fortfarande råka skicka in personuppgifter till Matomo på samma sätt som kan ske i Google Analytics. Matomo löser en del av utmaningen med att följa GDPR, men inte alla aspekter.

Är Matomo lika bra som Google Analytics?

Det beror på de behov som finns hos de som ska arbeta med analys av data i organisationen. En del tycker att Matomo är enklare att använda medan andra tycker att Matomo saknar en del av de mer avancerade rapporterna som Google Analytics har.

Hur installerar jag Matomo i Wordpress?

Det finns två olika sätt att köra Matomo i Wordpress. Om ni redan har Matomo uppsatt ska ni använda tillägget WP-Matomo Integration. Om ni inte har Matomo kan ni installera tillägget Matomo for Wordpress som installerar Matomo som en del av Wordpress.