Innehåll
Designa er dashboard
Nå ut med er dashboard
Kombinera data från flera källor
Verktyg för att ta fram dashboards
För- och nackdelar

Designa er dashboard

Att designa en dashboard som är användbar och effektiv har samma utmaningar som att utveckla en effektiv och användbar webbplats. När en dashbord ska designas ska ni utgå från ett eller några mål för er digitala närvaro. Det kan vara effektmål, affärsmål, verksamhetsmål, ux-mål eller liknande.

Nästa steg är att ta ni behöver bestämma vem i organisationen som är målgrupp för en dashboard och vilka behov de har. En dashboard för alla som arbetar i organisationen räcker inte. Olika roller har olika behov av att följa upp målet. Mellan ledning, chefer, projektledare, webbansvariga, redaktörer, utvecklare och marknadsförare finns många olika behov för att följa upp hur målet uppnås och varför.

Börja med att ta fram en dashboard utifrån ett mål för en målgrupp som är anpassad för deras behov.

Nå ut med er dashbord

Hur ni ska distribuera dashboarden beror på målgruppen och dess behov. Olika verktyg erbjuder er olika metoder att distribuera dashbords på. Här följer några exempel på hur dashbords kan distribueras:

 • Webbläsare - ni går själva in i dashboarden vid behov.
 • Schemalagt e-postmeddelanden - ni får ett e-postmeddelande vid givna intervall, till exempel en gång i veckan eller månaden. I e-postmeddelanden kan, beroende på verktyg, en PDF eller bild av dashboarden bifogas. Ofta finns också en länk till den också.
 • Iframe - ni bäddar in dashboarden på en webbplats, till exempel ert intranät.
 • App - om ni har kollegor som är på språng kan det vara bäst att kunna skap dashboard som fungerar för en mindre skärm.
 • Publik skärm - om ni har nyckeltal som många ska följa upp enkelt kan en stor skärm i kontorslandskapet eller fikarummet.
 • PDF - om ni har målgrupper som är intresserade vid enstaka tillfällen kan ni spara ner dashboarden som en PDF och distribuera på valfritt sätt.
 • Länk - på samma sätt som en PDF men istället en länk till dashboarden i en webbläsare.

Kombinera data från flera källor

Styrkan med att skapa dashbords är att kunna kombinera data från olika tjänster för digital analys, så kallade datakällor. Exempel på datakällor är Google Analytics, Facebook, Mailchimp, Twitter eller Google Ads. Olika verktyg för att skapa dashbords har stöd för att använda olika datakällor.

Genom att kombinera data från olika källor och bearbeta den kan ni få nya insikter. I den enklaste formen innebär bearbetning att som i Excel använda olika formler för att räkna ut eller kombinera data. Men det kan också innebära från enklare till mer komplicerad programmering.

När en dashbords tas fram brukar det var relativt enkelt att komma igång med att göra enkla dashbords som visar siffror från en eller några källor

Verktyg för att ta fram dashbords

Det finns många olika verktyg att ta fram dashboards med. De kan vara inbyggda i Google Analytics eller Facebook Analytics. Eller i separata verktyg som Google Data Studio eller Klipfolio. Olika verktyg erbjuder olika möjligheter att presentera data och distribuera dem. En del är gratis som Google Data Studio och en del kostar som Klipfolio.

Beroende på vilka målgrupper och behov som finns i organisationen behöver ni välja rätt verktyg för att skapa dashboards. Ni kanske redan använder ett dashbord-verktyg om ni har en business intelligence-avdelning.

För- och nackdelar med att använda dashboards

Fördelar med dashboards:

 • effektiv och användbar presentation av data för en viss målgrupp och deras behov.
 • relativt enkelt att komma igång med olika verktyg för att skapa dashbords, till exempel i Google Data Studio och Klipfolio.
 • enkelt att i många verktyg distribuera dashboards på olika sätt.

Nackdelar med dashboards:

 • beroende på vilka datakällor som dashboards hämtar data från och ett visst underhåll behöva göras.
 • en dashbords kan man misstolkas av en målgrupp som den inte är anpassad för vilket kan leda till allehanda problem.
 • glädjen att presentera en massa data på ett lätt sätt kan leda till många dashbords tas fram som sedan inte använts. Börja i liten skala och ta fram dashboards som skapar värde.
 • nyckeltal och trender för det kan lätt misstolkas om den som använder en dashboard inte tillhör den avsedda målgruppen. Då är det bättre att göra en skriftlig eller muntlig sammanställning.

Vill ni veta mer om dashboards, rapporter, visualisering eller annat inom digital analys, ta kontakt med Max Walter på Metamatrix.