Innehåll
1. Inga sidvisningar - allt är händelser
2. Fokus på användare och inte sessioner
3. Avvisningsfrekvens (bounce rate) finns inte längre
4. Bättre beräkning av besökstid
5. Alltid anonymiserat
6. Mål heter nu konverteringar
7. Dynamiska trattar
8. Kraftfullare verktyg för segment
9. Kundvägsrapporterna har blivit mer användbara
10. Integration med BigQuery
Läs mer om Google Analytics

Gamla Google Analytics kommer inte försvinna i och med lanseringen av nya Google Analytics 4, men Google kommer inte utveckla den gamla varianten mer.

1. Inga sidvisningar - allt är händelser

Gamla Google Analytics spårning är baserad på sidvisningar. Vid varje tillfälle som en besökare laddar in/om en sida skickas en sidvisning in. Dessutom finns flera andra spårningsmetoder: händelser, transaktioner, social media och sidladdning. Om ni vill spåra klick på länkar till dokument skickar ni in det som en händelse.

I nya Google Analytics finns bara en typ av spårning av interaktioner - händelser. Precis som i gamla Google Analytics kan händelser ha olika egenskaper. Men ni är inte längre begränsade till de tre dimensionerna Händelsekategorier, Åtgärd vid händelse och Händelsenamn. Det är istället möjligt att lägga till.

Sidvisningar finns fortfarande kvar som begrepp, men det är en händelse bland alla andra.

Skärmdump på lista med händelser i Nya Google Analytics.

Lista i nya Google Analytics med både inbyggda händelser, men också egendefinierade. Observera att om en händelse ska konvertera anger ni det i den högra kolumnen.

2. Fokus på användare och inte sessioner

Från början utgick de flesta rapporter i gamla Google Analytics från besök, även kallat sessioner, men för några år sedan ersatte Google Analytic det med användare.

I nya Google Analytics är fokus helt på användare. Men självklart finns sessioner fortfarande kvar som koncept.

Skärmdump från nya Google Analytics med tabell över kolumner för populära sidor på webbplatsen.

Kolumner för mätvärden för de populäraste sidorna på webbplatsen. Användare fanns inte med i motsvarande rapport i gamla Google Analytics.

Se en användare i första hand som en unik webbläsare och inte person. Precis som i gamla Google Analytics är det möjligt att spåra personer om det finns inloggning på webbplatsen, med så kallat User ID.

3. Avvisningsfrekvens (bounce rate) finns inte längre

Avvisningsfrekvens, på engelska bounce rate, finns inte längre i nya Google Analytics. Hurra, eftersom det var svårt för många att förstå. Avvisningsfrekvens har istället ersatts med engagemangsgrad. Men precis som med avvisningsfrekvens är det viktigt att förstå vad som räknas som engagemang på en webbsida.

Skärmdump från nya Google Analytics med kolumner för rapport om vilka kanaler som driver trafik till webbplatsen.

Kolumnerna är hämta från en rapport i nya Google Analytics som visar vilka kanaler som driver trafik till webbplatsen. Ingen avvisningsfrekvens längre!

Avvisningsprocenten påverkas om användare besöker flera sidor på webbplatsen, men engagemangsgrad bygger istället på andra händelser på webbplatsen än bara sidvisningar, till exempel scrollning på sidan. Det ger ett bättre värde för om till exempel användare har tagit del av innehåll, även om de bara besökt en sida.

4. Bättre beräkning av besökstid

Sessionens längd kallas för engagemangstid i nya Google Analytics. Den främsta skillnaden är att den beräknas på ett annat sätt än i gamla Google Analytics, se mer under föregående rubrik om hur engagemang beräknas.

Därför kommer tid på sida och tiden för ett besök att vara annorlunda i nya Google Analytics i jämförelse med gamla Google Analytics.

5. Alltid anonymiserat

Till skillnad från gamla Google Analytics har Google anpassat nya Google Analytics till de krav som idag ställs på integritet i webbanalysverktyg. IP-adresser är alltid anonymiserade och det är inte heller möjligt att spåra internetleverantör. Det togs bort i gamla Google Analytics i februari 2020.

Användarutforskaren däremot visar i detalj vad enskilda användare har gjort för interaktioner. Det finns fortfarande kvar i nya Google Analytics. I vissa fall kan det vara en för detaljerad nivå om ni vill skydda användarnas integritet.

I användarutforskaren är det möjligt att se vad en användare gjort i detalj. Det finns fortfarande kvar i nya Google Analytics.

6. Mål heter nu konverteringar

För många har mål i gamla Google Analytics haft ett alltför begränsat värde för uppföljning. Dels på grund hur de definierats. Dels för hur de satts upp.

I nya Google Analytics kan du bestämma vilka händelser som ska ses som en konvertering. Hur händelsen genereras, sidvisning, klick på sida, köp eller liknande styr du inte i Google Analytics, utan med kod eller med hjälp av Google Tag Manager.

Att sätt upp ett mål i nya Google Analytics är lika enkelt som att klicka på en knapp.

Fördelen är att det är enklare att definiera vad som är en konvertering. Nackdelen är att det är svårare att sätta upp. I den enklaste typen av mål i gamla Google Analytics räckte det med att ge en webbadress för en sida som skulle vara en konvertering. Nu behöver du använda andra verktyg.

7. Dynamiska trattar

När du sätter upp mål i gamla Google Analytics kan du skapa en tratt utifrån olika webbadresser. Det gör det möjligt att se i vilka steg som användare hoppar av i flödet till målet. Skulle ni komma på senare att ett annat flöde hade varit mer intressant att följa är det inte möjligt att göra, eftersom data i flödet endast samlas in efter att en tratt har blivit uppsatt.

Skärmdump av rapport för trattanalys i nya Google Analytics.

Exempel på ett dynamiskt flöde, trattanalys, med fyra olika steg.

I nya Google Analytics kan ni skapa vilka flöden helst som bygger på gammal data. Det har bara tidigare funnits i betalversionen, Google Analytics 360. Det gör det mycket enklare att göra flödesanalyser på webbplatsen. Funktionen kallas för trattanalys.

8. Kraftfullare verktyg för segment

Segment or die. I nya Google Analytics har segmenten blivit ett ännu kraftigare verktyg för att förstå besökarnas beteende. Dessutom är det numera lite enklare att komma igång med att skapa segment.

Skärmdump av rapport för att se överlappande segment i nya Google Analytics.

Segment har fått en rapport i nya Google Analytics för att enklare se hur olika segment överlappar varandra.

Ett välkommet tillägg är att det är möjligt att bestämma vilken tid det max får vara mellan olika händelser när steg-segment skapas. Till exempel att det inte får dröja mer än tre minuter från det att en besökare börjar fylla i ett formulär tills de skickat in formuläret.

9. Rapport för kundvägar har blivit mer användbara

Den sämsta rapporten i gamla Google Analytics är den så kallade beteendeflöde-rapporten. Många drömmar om att förstå besökarna på en webbplats har krossats i den rapporten.

Skärmdump från gamla Google Analytics och rapporten beteendeflöde.

Äntligen har beteendeflödesrapporten, här i gamla Google Analytics, fått en uppdatering och blivit mer användbar.

Google har helt gjort om rapporten och kallar den för kundsvägsrapport i nya Google Analytics. Det är en av de rapporter som finns i det som kallas för att göra analyser i den nya versionen.

10. Integration med BigQuery

Om möjligheterna att analysera data inte är tillräckliga kan man exportera rådata från nya Google Analytics till Google datawarehouse-lösning BigQuery. I gamla Google Analytics är det endast möjligt att exportera rådata med betalversionen, Google Analytics 360.

Det här gör i första hand skillnad om ni vill arbeta med mer avancerad analys på webbplatsen.

Läs mer om Google Analytics

Det här var ett axplock av allt nytt i nya Google Analytics. Det finns många flera delar att fördjupa sig i.

Om du tycker att den här artikeln var intressant kanske du vill läsa någon av följande artiklar: