Google Universal Analytics stänger ner 1 juli 2023

Google har under en tid uppmuntrat sina användare att gå över från Google Universal Analytics (gamla Google Analytics) till Google Analytics 4. Nu har Google satt 1 juli 2023 som datum för när Google Universal Analtyics stängs ner. Ingen mer data kommer att samlas in efter det datumet. I 6 månader kommer det vara möjligt att logga in och titta på historisk data. 

För alla som använder Google Universal Analytics så innebär det att ett annat analysverktyg, som Google Analytics 4, Matomo, Piwik eller liknande, behöver börja användas istället. 

Googles information om hur du förbereder dig för framtiden med Google Analytics 4.   

Framtidsrapport tar upp syntetisk biologi, AI, Metaverse och Web3

Under SXSW häromveckan presenterade Amy Webb och Future Today Institute sin årliga framtidsrapport. Rapporten tar avstamp i trender och teknik och målar upp bilder av hur samhället kan påverkas om vi gör det bästa med tekniken eller något mindre bra. Huvuddelarna i rapporten handlade om AI (artificiell intelligens), Metaverse och Web3 och syntetisk biologi. Webb lyfter att vi är inne i en period då mycket händer samt och att en decentraliserad webb inte kommer att gynna samt att vi behöver omdefiniera vad som är 'verkligt'.

Sammanfattning av Amy Webbs presentation av framtidsrapporten. 
Trendrapporten från Future Today Institute

Core Web Vitals för desktop är ute

I början av mars rullade Google ut Core Web Vitals för desktop. Tidigare har Core Web Vitals för mobile funnits. Core Web Vitals är Googles metod för att bedöma användarupplevelsen på en webbplats. Användarupplevelsen är alltså en ranking faktor för Googles sökalgoritm. Bedömningen handlar om hur snabbt sidan laddas med innehåll, hur snabbt användaren kan börja klicka på grejer och om den beter sig när innehåll laddas in exempelvis om det hoppar runt. Det är en kombination av UX och teknisk SEO. I Google Search Console finns en rapport baserad på Core Web Vitals för just din webbplats. 

EU föreslår ny antitrustlagstiftning

EU har hittills hanterat antitrustfrågor från fall till fall. Nu har Europaparlamentet och Europarådet kommit överens om nya EU-lagar för att begränsa marknadsmakten hos de största onlineplattformarna. Lagarna går under namnet Digital Market Act (DMA). För att lagstiftningen ska bli verklighet måste den kontrolleras och godkännas av parlamentet och rådet.

Lagstiftningen skulle innebära genomgripande reformer som kan ta itu med problem på hela marknaden på en gång. Lagarna syftar till att hantera de företag som kategoriseras som “Gatekeepers” i lagstiftningen. “Gatekeepers” är företag med en plattform (exempelvis en app eller ett socialt nätverk) som har ett börsvärde på minst 75 miljarder euro och minst 45 miljoner användare per månad. Om dessa “Gatekeepers” inte följer reglerna kan det innebära omfattande ekonomiska påföljder för dem.