Instagram och Facebook får flöden utan algoritmer

Användarna av funktionerna Reels och Stories i Facebook och Instagram kommer från och med nu i augusti att kunna välja bort Metas rekommendationsalgoritmer för flödet. Möjligheten att välja bort rekommendationer är en del i Metas anpassning till EUs Digital Service Act som börjar gälla för Instagram och Facebook i slutet av augusti i år. 

EUs Digital Service Act (DSA) är ett lagpaket som trädde i kraft i november 2022. DSA syftar till att säkerställa en säker, förutsägbar och förtroendeskapande onlinemiljö inom EU

För användare innebär Metas anpassning till regelverket att rekommendationsalgoritmen inte behöver vara aktiv på Reels, Stories eller vid sökningar utan innehållet kan visas kronologiskt och avgränsat utifrån det användaren själv valt att följa. 

SGE - Googles generativa sökresultat

Google håller på att ta fram en sök som använder sig av AI, SGE (Search Generative Experience. GSE genererar svar direkt i sökresultatet istället för att länka vidare till andra webbplatser, som Google sök gör idag. Med GSE ska det bli enklare för användare att ställa mer komplexa frågor och få svar som är baserade på information från olika källor. Man ska alltså snabbt få svar på sånt som tidigare krävde flera frågor. 

Än är det inte möjligt för oss i Sverige att testa SGE men här nedan är ett exempel på hur det kan se ut från Googles blogg The Keyword

Exempel på Googles GSE
Exempel på Googles GSE

Microsofts sökmotor Bing använder redan AI genom ChatGPT.

Nytt beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för USA

I juli fattade EU-kommissionen beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Det innebär att det återigen är okej att föra över personuppgifter till USA om det mottagande företaget (exempelvis Meta eller Google) uppfyller vissa regler. 

IMY skriver att 

EU-kommissionens beslut innebär att överföringar som sker till organisationer som omfattas av ”EU-US Data Privacy Framework” nu kan ske utan att lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler, behöver vidtas enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) hävdar att den nya överenskommelsen mellan EU och USA är en kopia av tidigare lösningar och att problemet med transatlantisk dataöverföring kvarstår. Det var klagomål från NOYB som som IMYs granskningar byggde på.

Prognoskartor ska hjälpa piloter att minska utsläpp

Kondensstrimmorna som man kan se på himlen efter flygplan har visat sig stå för cirka 35% av flygets påverkan på den globala uppvärmningen. Nu har Google, American Airlines och Breakthrough Engergy ett projekt för att hjälpa piloter att välja rutter för att undvika eller minimera kondensstrimmor. En AI tränad på satellitbilder samt väder- och flygruttsdata genererar prognoskartor som visar den rutt som ger minst kondensstrimmor.