Så här mår Sveriges webbplatser i år

Sen 2006 har Web Service Awards genomfört en årlig undersökning av landets webbplatser och här är några av årets resultat:

  • 80 procent jobbar aktivt med att förbättra för besökarna att hitta på webbplatsen. 
  • 11 procent använder AI på webbplatsen. 
  • 55 procent har mätbara mål för webbplatsen. 
  • Nästan alla, 97  procent, genomför någon form av undersökning på sin webbplats. De flesta förlitar sig på trafikanalys och fler använder Matomo än Google Analytics. 
  • Bara 48 procent följer upp och utvärderar förbättringar de gör på sin webbplats. 

Här hittar du hela trendrapporten

Huddinges verktyg för samhällsplanering

Huddinge kommun har tagit fram Huddingeanalysen som är ett verktyg som ska hjälpa till i samhällsplanering. Verktyget visualiserar data från olika källor för att visa på skillnader, likheter och trender både mellan olika områden i Huddinge och i Stockholmsregionen.

Målsättningen är att verktyget ska bidra till en hållbar utveckling där samhällsplanerare, invånare, föreningar och organisationer får tillgång till pålitliga och lättförståeliga data om utvecklingen i Huddinges bostadsområden.

W3C har släppt webbguidelines för hållbarhet

Organisationen W3C har släppt Web Sustainability Guidelines. Riktlinjerna täcker olika områden som ska hjälpa till att göra webbplatser och tjänster mer hållbara genom en mix av användarcentrerad design, hur webbtekniken presterar, förnybar infrastuktur, hållbar affärsstrategi. W3C säger också att om man följer deras riktlinjer så får man i många fall med sig att innehållet blir mer tillgängligt och användbart.

Spotify översätter poddar med AI 

Just nu dyker det upp olika tillämpningar av AI för att översätta tal till ett annat språk. Översättningarna matchar röst och tonläge så det låter som personen som spelat in originalet pratar det andra språket.

En av tillämpningarna finns hos Spotify som nu lanserar podcasts på nya språk. Spotify har översatt utvalda avsnitt av engelskspråkiga podcasts till spanska och kommer inom kort att släppa avsnitt på både franska och tyska.

För dig som vill testa översättning så tipsar vi om att testa HeyGen där du kan översätta en video du spelat in till ett annat språk. Ett annat tips är att testa Eleven labs där det bara behövs 5 minuter av din röst för att en uppläsningen av en text ska bli nästan helt identiskt.