Innehåll
Vad är data governance?
Hur säkerställer jag data i digital analys?
Tips för att tillämpa data governance i digital analys
För- och nackdelar med data governance
Frågor och svar

Vad är data governance?

Data governance är mer vanligt att diskutera inom andra områden i IT-världen än i digital analys och webbanalys. Ofta i samband med det som kallas för data management och business intelligence (ofta förkortat BI). De områdena handlar förenklat om att hantera en organisations all data för att kunna fatta beslut utifrån den. Digital analys och webbanalys är i jämförelse med business intelligence ett relativt ungt område och det finns mycket att lära från det, bland annat om data governance.

Data governance löser bland annat följande problem:

 • korrekthet - så att ni kan lita på den data som finns.
 • användbarhet - så att ni kan använda data i olika sammanhang.
 • laglighet - säkerställer att er data följer de regler, policys och lagar som finns (till exempel GDPR och kaklagen)
 • säkerhet - säkrar upp att ingen obehörig har tillgång till er data.
 • ansvar - pekar ut vem som äger den data som finns och ser till att data governance tillämpas.
 • värde - ser till att arbetet kring data i er organisation skapar värde.

Hur säkerställer jag data i digital analys?

Här följer exempel på vad de olika punkterna innebär inom digital analys:

Kvalitetssäkring

 • att data som samlas in i Google Analytics, Matomo och andra verktyg är från människor och inte botar.
 • att inte trafik från er organisation registreras i webbanalysverktyg.
 • att veta hur mycket reklamblockerare och andra typer av blockerare påverkar mängden trafik som registreras i webbanalysverktyg.
 • att ni har koll på varifrån besökarna kommer till webbplatsen till exempel genom användning av kampanjkoder.

Användbarhet

 • att det är enkelt för de som ska ta del av och använda den data som samlas in. Till exempel genom att de får tillgång till olika verktyg och möjlighet att hämta data till dashboards-verktyg, till exempel Google Data Studio.
 • att det tas fram färdiga dashboards och rapporter för de viktigaste mätpunkterna, KPI:erna, så att du och dina kollegor inte behöver leta data i Google Analytics.

Lagenlighet

 • att ni inte lagrar personuppgifter i Google Analytics eller andra analysverktyg.
 • att ni följer leverantörernas, till exempel Googles, avtal.
 • att ni informerar om hur ni använder spårningsverktyg på er webbplats.
 • att ni hanterar samtycke om att data samlas in, till exempel genom att visa ett popup-fönster där besökarna godkänner att deras besök får spåras av olika verktyg.
 • att ni har rutiner kring hur ni tar bort och ger ut data till besökare som begär det.

Säkerhet

 • att ni vet vilka som har tillgång till vilken data i olika verktyg för digital analys.
 • att ni har hög säkerhetsnivå kring hur tagghanterare, till exempel Google Tag Manager används, för att inte obehöriga ska kunna ändra er webbplats funktion via tagghanteraren.

Ansvar

 • att det är tydligt i er organisation vem som ansvarar för olika data och,
 • att data governance tillämpas på den data som finns.
 • att era kollegor får utbildning kring hur de arbetar med data och/eller får kontinuerliga dashboards/rapporter utifrån deras behov.

Värde

 • att ert arbete med digital analys kostar mindre än vad det bidrar med att skapa i värde för er organisation.
 • att ni kan se hur interaktioner i olika kanaler bidrar till att tjäna pengar (konvertering).

Tips för att tillämpa data governance i digital analys

Här kommer mina bästa tips till er:

 • Börja i mindre skala med det som har med lagenlighet och säkerhet att göra.
 • Arbeta därefter med kontinuerliga förbättringar utifrån vad som är mest prioriterat.
 • Hitta en lagom nivå för att kontinuerligt säkerställa data governance.

Beroende på vad ni har för typ av webbplats och typ av besökare krävs olika ambitionsnivå för data governance. Vilken nivå ni behöver ha beror på storlek på organisationen och vilken typ av data ni hanterar. Till exempel innebär en webbplats med inloggning mer arbete än en webbplats som inte erbjuder några möjlighet för besökarna att mata in uppgifter i formulär och liknande. Webbplatser som hanterar känsliga personuppgifter kräver mer arbete.

För- och nackdelar med data governance

Ni har mycket att vinna med att använda data governance i digital analys:

 • ni kan lita på att den data som finns är korrekt.
 • ni följer avtal, regler och lagar förknippade med data.
 • ni skapar förutsättningar för att arbeta datadrivet långsiktigt och hållbart.

Nackdelarna med att använda data governance i digital analys är att:

 • ni behöver lägga resurser på att arbeta med data governance både initialt och kontinuerligt.
 • ni kan betraktas som "jobbiga" inom er organisation för att ni ställer krav på den data som hanteras hos er.

Vill ni veta mer om data governance, kvalitetssäkring inom digital analys eller annat inom digital analys, ta kontakt med Seoyun på Metamatrix. 

Frågor och svar

Vad är data governance?

Data governance, eller på svenska datastyrning, handlar om att säkerställa att data i ens organisation är korrekt, användbar, laglig och säker. Dessutom är data governance att det är någon i organisationen som är ansvarig för data och som ser till att data skapar värde i organisationen.

Varför ska ni använda data governance?

Ni ska använda data governance för att ha ordning och reda på den data ni hanterar om externa intressenter, Datainspektionen eller PTS, eller interna intressenter frågor vad ni hanterar för data, varför ni hanterar data och andra aspekter.

Hur kommer ni igång med data governance?

Börja med de delar i data governance som myndigheter utför tillsyn på, till exempel GDPR. GDPR ställer krav både på vilken data ni lagrar, laglighet, och att data hanteras på ett säkert sätt. När ni känner er trygga att er data följer lagen och är säker kan ni arbeta med de andra delarna i data governance.

Har data governance med GDPR och kaklagen att göra?

Ja, en del av data governance har med att se till att den data som samlas in och lagras följer olika lagar som GDPR och kaklagen.

Vad är data governance på svenska?

Det finns inget bra namn på svenska för data governance och ofta används det engelska begreppet. ""Datastyrning"" är den bästa översättningen som föreslagits.