Navigeringskartor, skisser, prototyper och färdiga webbplatser kan testas med fem till sex potentiella användare för att säkerställa att den framtida webbplatsen kommer att fungera för de flesta.

Användningstesta tidigt för bäst resultat

Vi testar helst tidigt och ofta i processen att ta fram en ny webbplats. Vår erfarenhet säger oss att ju senare vi testar desto dyrare blir det att ändra. Innan det finns design på webbplatsen är det bra att testa hur bra användarna hittar informationen på webbplatsen i en till exempel en trädstruktur.

När skisser, prototyp eller den färdiga webbplatsen blir klara görs användningstester för att säkerställa att den färdiga lösningen blir så bra som möjligt.

I en omgång med användningstester får deltagarna uppgifter, eller scenarier, att utföra tillsammans med en moderator. Deltagarna berättar högt vad de tänker när de utför de olika scenarierna. Varje scenario är framtaget för att testa en del av webbplatsen. Moderatorn tittar och lyssnar och ser vilka problem och svårigheter som finns i gränssnittet. Helst utför vi den här typen av tester i testpersonens dagliga miljö till exempel på jobbet, men det går också att göra via ett verktyg på webben.

I andra typer av tester kan det vara en fördel att använda digitala verktyg. Då kan testpersonen utföra testet i lugn och ro framför sin dator. Strukturtester eller så kallade first click testing är exempel på tester som kan göras via datorn.

För varje omgång med användningstester blir delar av webbplatsen bättre och bättre. Det sammantagna resultatet blir en webbplats som vi vet fungerar på de som faktiskt ska använda den redan när den lanseras.

Förbättra er webb med användningstester

Användningstester kan också användas som ett led i förbättringsarbetet med en befintlig webbplats för att dra slutsatser om vilka åtgärder som bör prioriteras i exempelvis ett löpande förvaltningsarbete.