Beroende på er ambitionsnivå kan det handla om att förstå grunderna i vad digital analys är, till att själv kunna ta fram dashboards och rapporter i olika verktyg. Vårt mål är att ni, om ni vill, ska bli självständiga inom området digital analys.

Coachning görs enskild eller i mindre grupper antingen på plats hos er, hos oss eller på distans. Vi träffas en gång i månaden och kombinerar utbildning med att ni får arbeta i era olika analysverktyg. Vi anpassar upplägget utifrån de behov ni har.

Kontinuerligt arbete mellan tillfällena

Mellan tillfällena får ni mindre läxor för att ni ska bli vana att arbeta i verktygen. Vi finns också tillgängliga om frågor dyker upp mellan tillfällena.

I utbildningarna och coachningen är fokus på att ni verkligen ska förstå och analysera er egen webbplats för att ta fram åtgärder och få idéer.

Emellanåt håller vi öppna utbildningar inom digital analys där alla är välkomna. Titta i vår kalender om det finns några aktuella tillfällen.

Varför coachning inom digital analys?

Ni ska bli coachade av oss för att lära er att :

  • arbeta med olika verktyg inom digital analys,
  • få en metodik kring hur ni arbetar med digital analys och
  • arbeta data-drivet.

 Vill ni lära er mer om digital analys låt oss coacha er, ta kontakt med Seoyun Heo på Metamatrix.