Delmi ville ha en webbplats som på ett pedagogiskt sätt förmedlar kunskap på migrations- och integrationsområdet. Ett annat mål var att den skulle bli digitalt tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, så att så många som möjligt kan ta till sig den oavsett till exempel funktionsnedsättning.

"Resultatet har överskridit våra förväntningar! Utöver att möta kravet om tillgänglighet lyckades Metamatrix skapa en modern och visuellt tilltalande webbplats som gör det lätt för besökare att hitta relevant information. Umbraco CMS har påtagligt underlättat arbetet för oss som lägger ut innehåll på webbplatsen. Projektgruppen på Metamatrix har varit otroligt lyhörda, tillmötesgående och snabba på att svara på våra frågor och funderingar. Vi kunde inte vara nöjdare, varken med samarbetet eller slutresultatet!", säger projektgruppen på Delmi

Delmis tidigare webb var byggd i ett publiceringsverktyg som inte motsvarade deras behov. Nu föll valet på Umbraco CMS, eftersom det är ett lättarbetat open source-baserat publiceringsverktyg som har den funktionalitet de flesta organisationer behöver.

Hållbart koncept genom att återanvända layout

I designen strävade vi efter ett hållbart koncept med en användarvänlig interaktionsdesign och en luftigare och renare känsla jämfört med tidigare.

Vi tog fram tillgänglighetsanpassade färger för webben utifrån Delmis nuvarande grafiska profil, framför allt förstärkte vi kontraster för att möta tillgänglighetskraven.

Steg två var ett sammanhängande formspråk för hela webbplatsen för att få ett hållbart digitalt koncept. Genom att återanvända layout och komponenter på olika ställen på webbplatsen kunde vi hålla nere antalet sidtyper, vilket på sikt bäddar för en mer hållbar förvaltning.

Bild som visar en sida med publikationer

Konsekvent navigering och filtrering

Webbplatsens navigering och struktur fick ett lyft bland anant genom en bättre filtrering av Delmis publikationer och statistik. Målet var en lösning som både stödjer Delmis verksamhet och användarnas behov. Det blev en utmaning att hitta samma typ av filtrering för både publikationer som för statistiken. Vi ville ha en återanvändbar lösning och strävade efter att användarna ska känna igen sig i filtreringen, oavsett typ av innehåll.

Projektmål - digital tillgänglig webb

Det viktigaste projektmålet var en tillgänglig webbplats. I ett nyutvecklingsprojekt ställer det främst krav på utvecklarna. Sedan ligger mycket ansvar på redaktörerna, och stöttade vi allt eftersom i projektet.

Bygg tillgänglig webb med framgång

Det finns några faktorer som är bra att hålla fast vid när man ska bygga tillgängliga webbplatser.

 • Använd Scrum som arbetssätt och agil utveckling. Teamet arbetar i korta sprintar med fokus på att leverera värde.
 • Håll saker enkelt. Prioritera tillgänglighet före komplexa funktioner.
 • Skapa en kultur där tillgänglighet är en del av utvecklingsprocessen, inte något som görs i efterhand.
 • Testa tillgänglighet för varje story direkt i sprinten med både automatiska tester och manuell testning.
 • Gör en övergripande testning med automatiska verktyg i slutet av varje sprint för att säkerställa att inga oväntade problem uppstått med tiden.
 • Gör en större granskning i sista sprinten. Kontrollera också prestanda, gå igenom koden och dubbelchecka webbplatsen.

Fin-fina siffror i Google Lighthouse

Google Lighthouse mäter kvaliteten på webbsidor. Verktyget granskar automatiskt prestanda, tillgänglighet och sökmotoroptimering av webbsidor.

När vi jämförde startsidan på den gamla och den nya webben i Lighthouse hade siffrorna gått från 77 i tillgänglighet till 100 på den nya webben. Prestandan har ökat från 79 till 100 på den nya webben. Best practice ökade från 86 till 100. Och SEO från 91 till 100. Det här är siffror som vi naturligtvis är mycket stolta över.

Bild som visar före och efter-siffror för prestanda.

100 procent tillgänglighet?

Är Delmis webbplats 100 procent tillgänglig i dag? Nej, det är den inte vilket Delmi redovisar i sin tillgänglighetsredogörelse. Däremot har både vi och Delmi gjort ett jättebra jobb med tillgängligheten och framåt har vi fokus på det som inte är tillgängligt och pratar om hur vi får till det i framtiden.

Lyckad lösning med begränsade ramar - så här jobbade vi

En annan utmaning i Delmi-projektet var utvecklingstiden. Avvägningen mellan vad som skulle ingå eller inte ingå i projektscopet blev en återkommande ingrediens på våra teammöten.

Gör så här:

 • Bygg enkla lösningar. Med den inställningen fick Delmi plats med den funktionalitet de ville.
 • Kommunicera mera! Vi höll tät kontakt och stämde av småsaker på vägen.
 • Täta team skapar tilltro till varandra. Inför utvecklingen satte vi ihop ett mindre team med AD, frontend och backend. Det mindre teamet jobbade tätt tillsammans vilket skapade tilltro och respekt till varandras kompetens.
 • Alla har samma fokus. “En tillgänglig och användarvänlig webb” var vårt och kundens fokus. Det underlättar prioriteringar när alla vet vad som gäller.
 • Projektledare avlastar med administrativa uppgifter så att teamet kan jobba på ostört.
 • Produktägare med mandat skapar effektivitet. Genom att inte behöva vänta på beslut snabbar vi upp projektet.
 • Tydliga konkreta sprintmål som ger värde. Alla behöver vara överens om vad vi ska åstadkomma i sprinten.
 • Anpassa sprintmål till sprintens storlek. Gör lagom mycket i varje sprint istället för att försöka klämma in maximalt antal stories. Ha hellre korta sprintar med tydligt mål än långa sprintar med många stories.