Lif är branschorganisation för Sveriges forskande läkemedelsföretag. De har kontakt med medlemsföretag, vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patienter och arbetar för högkvalitativ vård genom att stärka den svenska Life Science-sektorn.

Användarnas förväntningar är höga. Lif ska erbjuda dem ny kunskap och analyser som ska stödjas av utförlig statistik kring olika aspekter av hälso- och sjukvård och läkemedelsmarknaden, både i Sverige och internationellt. Användarna vill ha ett brett, men samtidigt djupt perspektiv. Samtidigt som det är viktigt med fakta i komplicerade frågor vill Lifs medlemsföretag och andra målgrupper att de som branschorganisation är tydliga med vad de tycker och vilka frågor de driver.

Lifs utmaningar med det komplexa innehållet kräver en smart och snygg paketering som både tillfredsställer användarna och den egna organisationen. Idén om genomarbetade landningssidor som på ett tydligt sätt kunde presentera, koncentrera och leda användarna vidare till djupare material föddes.

"Med kampanjsidorna kan vi samla innehåll på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har bland annat använt dem som landningssidor för kampanjer i sociala medier och de är en bra ingång för besökare som vill få överblick över ett ämne och sedan enkelt söka sig vidare till olika typer av fördjupande innehåll. Det är ett uppskattat koncept både bland våra användare och internt", säger Anna Holmström på Lif."

Strategi, design och innehåll

Vi diskuterade och arbetade fram målformuleringar, fick kundinsikter genom semistrukturerade intervjuer och kompletterade med digital analys. Med utgångspunkt i det arbetade vi tillsammans fram en innehållsstrategi för digitala kanaler och tog fram förbättringsförslag för både arbetssätt, design och innehåll med koppling till Lifs kommunikation i digitala kanaler.

Utifrån insikterna vi fick visualiserade vi Lifs personas (användargrupper). Dessa använde vi bland annat för att skapa större förståelse för användarna och deras behov. Varje persona fick beskrivningar över behov, utmaningar, förväntningar på Lif med mera. I en rad workshoppar tog vi sedan fram förslag på kommunikativa förbättringsåtgärder från organisationen som vi förfinade och prioriterade i en mindre grupp tillsammans med kommunikationsavdelningen. En del av åtgärdsförslagen som växte fram kunde Lif börja arbeta med omedelbart medan annat prioriterades ner eller planerades in längre fram i tiden.

Landningssidor för samlat innehåll och kampanjer

Ett nytt koncept för skräddarsydda landningssidor var en av de lösningar vi arbetade fram i projektet. Konceptet möter användarnas krav på samlad information kring komplexa frågor och Lifs behov att enklare kunna ge användarna det de behöver. Samtidigt skapar det en tydlighet över innehållet och gör det lättare att hitta och lyfta relaterat material. Med landningssidorna kan LIF paketera innehåll för att ge sina användare fakta på olika nivåer genom punktlistor, redaktionella sammanfattningar, analyser och samtidigt vara tydliga med Lifs egna ståndpunkter i frågan. Men de kan också med fördel användas för opinionsbildning eller andra kommunikativa insatser.