Vad är SEO?

Sökmotoroptimering, SEO (Search Engine Optimization) handlar att optimera din webbplats, både tekniskt och redaktionellt, så att sökmotorer lätt förstår vad sidan och webbplatsen handlar om.

Syftet är att:

 • Klättra och komma så högt upp som möjligt i sökresultatlistan för relevanta sökord.
 • Ta så stor plats av skärmens yta som möjligt efter att användaren har sökt i en sökmotor.
 • Presentera rätt innehåll i sökresultatlistan.

Som redaktör behöver du arbeta med SEO för att så många som möjligt ska ha möjlighet att få träff på ditt innehåll efter att de gjort en sökning. Du måste också locka dem att klicka på ditt innehåll i listan med sökresultat för att därefter surfa vidare till din webbplats.

SEO, innehåll och nyckelord

SEO och nyckelord går hand i hand. Du som redaktör behöver koncentrera dig på rätt nyckelord som också är relevanta sökord för dina användare. Du behöver skriva bra koncentrerat innehåll med de nyckelord som är anpassat för just dina målgrupper. Att skriva bra innehåll handlar inte om bra rubriker, mellanrubriker, nyckelord med mera utan ditt innehåll kommer också premieras av Google om det är unikt och om du skriver för en riktig läsare. Det finns indikationer på att Google premierar innehåll med hög läsbarhet och som är skrivet på klarspråk med korta meningar, enkla ord, välstrukturerad text, bindeord med mera.

En bra tanke att ha i huvudet är att Google är som en blind person och därför prioriterar en bra strukturerad webbplats och innehåll med tydliga länkar och rubriker och allt annat som hjälper Google och dina användare att få ett tydligt grepp om innehållet.

Var placerar jag nyckelorden?

Skriv dina texter och ditt innehåll så att du får in nyckelord och sökord på de platser som ger webbplatsen och innehållet en bra struktur:

 • rubriker H1, H2, H3
 • <title> taggen
 • url:en (webbadressen)
 • brödtexten
 • länktexter
 • bilders alt-taggar

Försök också att placera nyckelorden så långt fram som möjligt på dessa ställen, utan att förstöra flytet i texten och fortfarande skriva en text på klarspråk.

Sökresultatets olika delar

En bra skriven title, sökväg och meta description ökar klickfrekvensen, det vill säga om du satsar på bra copy och SEO här ökar sannolikheten att fler klickar på just ditt innehåll i sökträfflistan. Title-taggen, sökvägen och meta description är det som avgör om användaren klickar på sökträffen eller inte. Se därför till att de tre delarna innehåller viktiga nyckelord och är skrivna så att användaren lockas att gå vidare. Lägg din energi på att få fram sidans relevans och unika innehåll för dina besökare.

Här nedan går vi närmare in på varje del av sökresultatets olika delar.

Så här visas webbadressen (url:en), rubriken (title) och meta description i Googles sökresultatet. 

 1. Webbadress (url)
 2. Rubrik – i kod title-taggen
 3. Ingress – i kod meta-taggen
Utdrag ur sökresultat Google som visar ordning på hur url, title och meta description ligger.

Hur ska title-taggen se ut?

Title-taggen är den text som syns som rubrik i sökresultatlista och i fliken på webbläsaren. Många använder sidans rubrik som title. För både title och rubrik gäller samma regel. Placera nyckelordet tidigt i title-taggen. Om du inte använder samma rubrik som title-tag se till att title och sidans rubrik har igenkänning med varandra. Risken är annars att användaren blir förvirrad om rubriken på sidan är något helt annat än det hen klickade på i sökresultatet.

Title-taggen bör vara mellan 50-60 tecken lång för att få plats i sökresultatet eftersom den annars trunkeras eller bryts av, se bilden nedan.

Uttrdag ur Google sökresultat som visar en trunkerad meta description.

Ett tips är att inte överanvända nyckelord i sidrubriken eftersom Google kan välja att använda en annan text som rubrik, eller meta description i sökresultatlistan. Det är alltså inte säkert att det du valt att skriva i title-taggen och meta description kommer att visas av Google. Tänk också på att det kan dröja en tid efter att du ändrat något innan Google fångar upp det och visar i sökresultatet.

Vad är meta description och varför är den viktig?

Meta description är en kort beskrivning av den aktuella webbsidan. Sökmotorerna använder meta description för att visa ett kort utdrag av vad sidan innehåller. Det är den lilla snutt text som syns i sökresultatet under rubriken, se bilden ovan.

Många av dagens CMS genererar automatiskt en meta description av sidan, ofta utifrån sidans ingress och placerar som meta description om du själv inte skrivit en egen. Kolla med din leverantör hur det fungerar på just er webbplats och i ert CMS.

Meta description ska inte vara längre än 155 tecken inklusive blanksteg för att få plats i Googles sökresultat. Därefter finns det risk att meningarna trunkeras. Se exempel nedan på en lagom lång meta description.

Hur formulerar jag sidans rubriker?

I sidans rubrik (H1) ska gärna nyckelorden vara unika för sajten och naturligtvis spegla innehållet på sidan. Efterföljande mellanrubriker (H2, H3, H4) ska tillsammans med huvudrubriken ge användaren en bra bild av innehållet. Att använda rätt formaterade rubriker för att strukturera texten är också viktigt för den digitala tillgängligheten. De flesta åtgärder du gör för att förbättra din SEO är också bra för den digitala tillgängligheten!

Placera nyckelorden i början av rubrikerna. Det är bra för din SEO men hjälper också användare som skumläser. Många användare läser inte hela rubriker i ett sökresultat, på en sida eller i en meny, utan de ser ofta bara de allra första orden i rubrikerna.

Maxlängd på sidans rubrik (H1) bör vara cirka 50-60 tecken om du vill vara säker på att hela rubriken ska synas på Google. Framför allt gäller detta om ni använder sidans rubrik som title, se ovan. Om rubriken är längre än 60 tecken finns risk att rubriken trunkeras i Google, och det är ju inte snyggt.

Riktlinjer för sidans rubriker:

 • Placera viktiga nyckelord i början av rubrikerna.
 • Skriv en unik rubrik till varje sida på sajten.
 • 65-75 tecken i H1 inklusive blanksteg i rubriken.

Låt sidans rubrik och mellanrubrikerna på sidan tillsammans bilda en helhet som ger användaren översikt.

Hur får jag sökmotoroptimerade bilder?

Än så länge kan inte sökmotorer tolka innehållet i en bild enbart genom att ”titta” på den. Därför behöver du hjälpa Google att förstå vad bilden innehåller. Det gör du genom att döpa bilden med ord som beskriver vad den visar och genom att skriva en alt-tagg som tydligt beskriver vad bilden föreställer. Google använder dina alt-taggar för att förstå innehållet på sidan och premierar därför alt-texter när det kommer till SEO.

Alt-taggen är också det som en skärmläsare läser upp för en blind person som inte själv kan se bilden. Ytterligare en anledning till att ge bilden en bra beskrivande alt-tagg.

Exempel på alt-text för bild som visas tydligt med Chrome-tillägget Alt Text Tester.

Hur anpassar jag länkar till sökmotorer och människor?

Även länkarna på en sida bör innehålla relevanta nyckelord för att hjälpa din SEO. Google premierar nyckelord i länkar eftersom länkarna ofta visar för användaren hur ditt innehåll hör ihop och relaterar till annat innehåll. Försök därför att skriva innehållsrika länkar med tydliga nyckelord och undvik så kallade läs-mer-länkar som inte säger något för vare sig sökmotorerna eller dina användare vart länken leder. Både interna och externa länkar är bra för din SEO.

Hur blir brödtexten en bra SEO-text?

Det bästa du kan göra med dina texter är att skriva bra, unikt, välskrivet innehåll som är anpassat för dina användare. Nyckelorden ska förekomma i texterna och ska naturligtvis användas naturligt. Undvik att komma upp i för hög andel nyckelord, men om du tar sikte på en förekomst mellan 1-3 procent hamnar du troligtvis bra. Nyckelord med en förekomst på över 10 procent kommer sökmotorerna att betrakta som misstänksamt och kanske som sökordsutfyllnad. Dessutom blir det svårt att läsa texten.

Skriv lagom långt. Tidigare sa man att omkring 300 ord var ok för en bra SEO-anpassad text, men nu lutar det mer åt att Google premierar texter på minst 1000 ord, gärna längre.

Det här var några tips på hur du optimerar ditt innehåll för sökmotorerna. Om du vill lära dig mer rekommenderar jag dig min kollegas artiklar

Sugen på att läsa mer?