Beroende på vad ni har för resurser och ambitionsnivå följer ni upp själva, tillsammans med oss eller att vi gör det och presenterar för er. Vår erfarenhet är att det oftast blir bäst om vi gör det tillsammans. Vi varvar analys- och uppföljningsarbetet med utbildning och coachning där målet är att ni ska kunna utföra mer analys på egen hand. En konsult ska alltid arbeta för att avskaffa sig själv.

Ingen analys utan sammanhang

För att kunna följa upp och analysera är det viktigt att förstå i vilket sammanhang som data existerar. Det kan handla om webbplatsens funktion, förändringar på webbplatsen, omvärldshändelser och liknande. Oftast har ni bättre kunskap om det än vad vi har. Analys utan sammanhang leder ofta till felaktiga slutsatser.

Om ni vill ha hjälp med all analys och uppföljning kommer vi tillsammans fram till ett format som passar er. Det kan vara en presentation eller dokument som innehåller analys och åtgärdsförslag. Oftast är det någon form av presentation i kombination med ett slideument.

Effektiv presentation av insikter

När skriftliga dokument tas fram är det ofta för att de ska ingå i kvartals- eller verksamhetsberättelser. Vi hjälper er så att delen som handlar om er digitala närvaro sticker ut och tas till nästa nivå. Det gör vi genom att påvisa ett tydligt värde i att mäta och analysera er data och tydligt koppla den till verksamhetens mål.

Efter att vi presenterat analys och åtgärdsförslag kan vi om behov finns även hjälpa till med bearbetning av innehåll och internaktionsdesign eller andra insatser som krävs för att ni ska nå era mål.

Varför arbeta med analys?

Ni ska arbeta med analys och uppföljning för att:

  • ha en metodik kring hur kommer fram till åtgärder och beslut
  • säkerställa att ni använder den data ni har på bästa sätt utifrån den ambitionsnivå ni har
  • få rådgivning kring hur ni kan förbättra er digitala närvaro utifrån data.

Vill ni ha hjälp att förstå all er data, eller annat inom digital analys, ta kontakt med Seoyun Heo på Metamatrix.