För att säkerställa att uppsättningen av verktyg för digital analys är korrekt gjorda följer vi en checklista med över hundra punkter som kontrollerar olika aspekter av kvalité inom digital analys. Vi använder den både vid nya uppsättningar av verktyg och när vi kontrollerar befintliga uppsättningar.

Felkällor i digital analys

Precis som vid annan insamling av data finns det felkällor, till exempel:

 • Bot- och spam-trafik - både i form av besök på webbplats.
 • Reklamblockerare.
 • Onödiga frågeparametrar.
 • Felaktigt uppsatta verktyg, till exempel så det blir dubbla sidvisningar.
 • Mätvärden betyder inte vad man tror de betyder.
 • Kampanjeparametrar saknas för nyhetsbrev och digital marknadsföring.

Data governance

Förutom konkreta fel i den data som samlas in finns det andra kvalitetsaspekter inom digital analys (så kallad data governance):

 • Data som strider mot GDPR, personuppgifter.
 • Att data är lättillgänglig och användbar.
 • Vem som ansvarar för data.
 • Vilka som har åtkomst till data.
 • Rensning och gallring av data.
 • Arkivering av data.

Kvalitetssäkring innan mätplan

Om det är en befintlig uppsättning av verktyg för digital analys bör en kvalitetssäkring göras innan mätplanen tas fram. Granskningen blir en källa när mätplanen tas fram. Vi planerar tillsammans vad som ska granskas och efter granskningen redovisas resultatet muntligt och som ett dokument.

Resultat blir en bedömningen av alla punkter och förslag på åtgärder. De flesta åtgärder kan vi hjälp er att lösa, men en del åtgärder kan ni och/eller er utvecklingspartner få vidta. Den skapar nytta både för ansvariga för webb och sociala medier, men också ert dataskyddsombud.

Varför ska ni kvalitetssäkra?

Ni ska kvalitetssäkra er data för att veta:

 • att ni fattar beslut baserat på korrekt data,
 • att data som samlas in inte strider mot några regler eller lagar och
 • att er data hanteras på ett säkert sätt.

Vill du ha hjälp med att kvalitetssäkra din data, ta kontakt med Seoyun Heo på Metamatrix.