Webbenkäten består av tre stycken frågor. Två av frågorna visas direkt när besökarna kommer till webbplatsen. Sen visas den tredje frågan efter att besökarna surfat runt ett tag på webbplatsen. Webbenkäten visas bara under första besöket som besökare gör på webbplatsen.

Mycket mer data än svaren på frågorna

Svaren på frågorna kan vi sätta i relation till annan data i Google Analytics. Exempel på ytterligare frågor som vi då kan svara på är:

  • Vilka delar av webbplatsen besöker olika roller och besökare som ska utföra olika uppgifter?
  • Skiljer sig engagemanget mellan olika roller?
  • Vilka delar av webbplatsen är olika typer av besökare mest nöjda med?
  • Vilka sökord används på webbplatsens interna sökfunktion, utifrån vad användarna vill göra på webbplatsen?

Förberedelser för webbenkät

Vi inleder tillsammans med att ta fram vilka målgrupper och uppgifter som ni har kunskap om. Ofta finns det material i form av behovsanalyser, kunskap hos kollegor och andra enkäter som är användbart. På de två första frågorna finns ett alternativ där fritext kan anges.

Därefter kör vi webbenkäten under en till två dagar på er webbplats för att se hur svarsfrekvensen blir på de olika frågorna. Om många anger fritextsvar kan svarsalternativ behöva läggas till eller tas bort.

Minst 1000 svar på fråga 3

Efter att uppdateringen av svarsalternativen är klar får webbenkäten ligga upp i ett par veckor. Målet är att minst 1000 besökare ska svara på den sista frågan om nöjdhet.

Resultatet analyseras och sammanställs i en rapport (slideument) som presenteras och diskuteras med er vid ett möte. Vi föreslår åtgärder utifrån det som kommit fram.

För att webbenkäten ska kunna läggas upp på er webbplats förutsätter det att ni använder en tagghanterare, till exempel Google Tag Manager. Det fungerar att visa webbenkäten på flera webbplatser om de ligger under samma domän, till exempel web1.metamatrix.se och web2.metamatrix.se.

GDPR följs eftersom inga personuppgifter samlas in i webbenkäten.

Varför göra en webbenkät med koppling till Google Analytics?

Ni ska göra en webbenkät med koppling till Google Analytics för att:

  • Sätta all den data som finns i Google Analytics i ett kvalitativt sammanhang
  • Se att rätt innehåll på webbplatsen används av rätt målgrupp med rätt uppgift och
  • Se hur nöjda besökare är med olika delar av webbplatsen.

Vill ni förstå era besökare ännu bättre? Ta kontakt med Seoyun Heo på Metamatrix.