Innehåll
Vad är segment?
Vad är skillnaden mellan segment och filter?
Segment i olika verktyg
Frågor och svar

Vad är segment?

Segmentering är ett av de viktigaste redskapen för att få insikt om era användares beteenden. Det är också en lösning för det opålitliga medelvärdet. Att segmentera den data som ni har i olika delar, så kallade segment, gör det lättare att tolka data. Ett segment är en delmängd av alla de användare eller sessioner som varit på en webbplats.

Film, utan ljud, som beskriver vad ett segment är för något.

En vanlig segmentering i webbanalys är efter typ av enhet: dator, mobiltelefon eller platta. Till exempel kan ett segment vara dator och ett segment mobiltelefon. Men ett segment kan också innehålla både dator och mobiltelefon.

För ett segment visas alla mängd- och engagemangsvärden och i de flesta verktyg är det enkelt att visa flera segment sida vid sida för att se skillnaden.

Exempel på användning av segment i Google Analytics Universal där blå är segmentet "Alla användare" och oranga är segmentet "Mobiltrafik".

Genom att titta på olika segment och jämföra mätvärden mellan dem kan vi bättre dra slutsatser kring beteende och måluppfyllelse. Till exempel att mobilanvändare kommer tillbaka oftare till webbplatsen i jämförelse med datoranvändare.

Vad är skillnaden mellan segment och filter?

Ett vanligt misstag är att blanda ihop segment med filter. Både segment och filter är filter, men de filtrerar på olika nivåer. Filter påverar en eller flera dimensioner och mätvärden i en tabell medan segment påverkar alla dimensioner och mätvärden i segmentet.

Segment och filter filtrerar på olika nivåer. Segment filtrer på användare och sessioner. Filter filtrerar tabeller.

Filter används på rapportnivå medan segment följer med i alla rapporter. Det innebär att en segmenterad rapport kan filtreras. Till exempel kan att en rapport med de populäraste sidorna vara både segmenterad på de som surfat med mobiltelefon och vara filtrerad att endast visa startsidan (/).

Segment i olika verktyg

I Google Analytics Universal och Matomo finns både inbyggda segment och möjlighet att skapa egna segment. Ett segment kan baseras på nästan alla typer av dimensioner som finns i Google Analytics eller Matomo, till exempel kanal, landningssida, besökta sidor, konvertering eller en kombination av dem. I Google Analytics är det också möjligt att ange en ordning som de har gjorts.

Exempel på användning av segment i Matomo där blå är segmentet "Alla användare" och oranga är segmentet "Mobiltelefon".

När du väljer ett eller flera segment i Google Analytics eller Matomo kommer det segmentet att följa med när du surfar mellan olika rapporter.

Men processen att ta fram ett segment tar mycket processorkraft eftersom all data behöver processas. Det gör att när det blir för mycket data och segmentering samplas ofta data.

I nya Google Analytics 4 har segment blivit ännu mer användbara. De har samma funktion som i gamla Google Analytics men med flera avancerade funktioner. Dessutom finns en rapport med möjlighet att se hur segment överlapppar. Det är något som är tidskrävande att göra i gamla Google Analytics.

Rapport i Google Analytics 4 som visar hur användare överlappar i olika segment.

I dashboard-verktyg som Google Data Studio kan segment, för Google Analytics, användas på rapport- eller sidnivå. Om en sida tagits fram är det då enkelt att göra en kopia av den och sedan tillämpa ett segment på alla diagram. Det effektiviserar arbetsflödet dramatiskt.

Frågor och svar

Vad är ett segment?

Ett segment, i digital analys, innehåller en del av alla sessioner (besök) och användare avgränsat på ett visst värde. Alla sessioner som gjorts från en mobil på en webbplats är ett exempel på segment.

När ska segment användas?

Segment ska användas när olika grupper av sessioner eller användare behöver analyseras separat eller i kombination. Det är sällan som segment inte behöver användas i en analys

I vilka verktyg finns det stöd för segment?

Segment finns bland att i gamla Google Analytics Universal, nya Google Analytics 4Matomo, och Facebook Analytics.

Dör du om du inte använder segment?

Nej, men dina analyser blir förmodligen inte lika bra. 😉