Våra tjänster

Analys

Insikter är grunden till lyckade digitala upplevelser. Vi gör övergripande analyser av affären, uppsatta mål, och konkurrenter, men även specifika analyser av tillgänglighet, besöksbeteenden eller teknikplattform.

Strategi

Baserat på insikter och research vet vi vad som behöver göras. Strategin beskriver hur vi ska göra det, och hur det passar in i helheten. I slutänden handlar det om hur vi når önskade effekter och ökar kvalitén på de digitala upplevelserna vi skapar.

Design och UX

I designarbetet står användaren i centrum. I koncept och designarbete tar vi med oss alla parametrar. Användarnas behov, uppsatta mål, tekniska förutsättningar och visuellt uttryck har alla en påverkan på designen.

Tillgänglighet

Att kunna WCAG och standarder är enkelt, det är inte där skon klämmer. Vi har jobbat med tillgänglighet på webben längre än de flesta. Vårt mål är att alla ska kunna använda era tjänster, oavsett funktionsförmåga.

Utveckling

Vi bygger hållbara tekniska och tillgängliga lösningar med beprövade ramverk och plattformar. Vi integrerar mot olika system som CRM, BankID med mera, hela tiden med tillgänglighet och säkerheten i fokus.