Inom Metamatrix finns ett starkt kommersiellt driv, en unik expertis, kompetens och ett modernt erbjudande som kommer att möjliggöra fler konkurrenskraftiga, högkvalitativa och skräddarsydda digitala tjänster för vår kundbas.

Mer än någonsin strävar vi efter att leverera anvädnarnytta, innovativa pålitliga lösningar där storleken på vår nya organisation möjliggör att vi kan leverera ännu mer till dig.

Våra tjänsteområden

 • Verksamhetsstrategi
  Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi hjälper er att ta fram en tydlig strategi som hjälper både ledning och organisation att utveckla verksamheten, öka er konkurrenskraft och nå hållbar tillväxt.

 • Digital utveckling
  Få hjälp med att skapa produkter, webbplatser och appar baserat på tydliga affärs- och användarbehov som är tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga.

 • Data och analys
  Förstå affärs- och användarbehov, ta smartare beslut med hjälp av data och säkerställ att ni utvecklar tjänster som är tillgängliga för alla typer av användare.

 • UX och design
  Vi formar och realiserar digitala tjänster som möter behov och når mål. Vi kartlägger användares behov, översätter strategier till användbara produkter och jobbar mot affärsmål. Med olika metoder tar vi fram tjänster som träffar rätt.

 • Anpassade kurser
  Att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet är viktigt för oss! Vi håller kurser och seminarier och skräddarsyr gärna specifika upplägg för er. 

En del av Time People Group

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

timepeoplegroup.se