Innehåll
Vad är social media-analys?
Textanalys och omvärldsbevakning
Analys av plattformsdata
Samla och kombinera data från olika social media-plattformar
Verktyg för social media-analys
Social media-analys, kaklagen och GDPR
För- och nackdelar
Frågor och svar

Vad är social media-analys?

Social media-analys kan delas in i två delar:

Social media-analys är en del av digital analys och lever i gränslandet mellan webbanalys och omvärldsbevakning.

Kopplingen till webbanalys för att det är möjligt att koppla ihop data från vad besökare gör på webbplatsen och i sociala medier, till exempel för Facebook med Facebook-pixeln.

Omvärldsbevakning eftersom sociala medier är en del av omvärlden som behöver bevakas på samma sätt som traditionella medier.

Textanalys och omvärldsbevakning

Den första delen av social media-analys är att analysera innehållet i text, bilder och videos som postas i sociala medier. Den enklaste varianten är att se om de innehåller vissa nyckelord till exempel ens varumärke.

Mer avancerade varianter av textanalys är att avgöra om nyckelord nämns i ett positivt eller negativt sammanhang, så kallad attitydanalys (sentiment analysis).

Traditionella omvärldsverktyg som Meltwater och Retriever erbjuder förutom övervakning av traditionella medier verktyg för att bevaka sociala medier.

Analys av plattformsdata

Det andra perspektivet på social media-analys är analys av all den data som finns att tillgå på plattformar som Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Snapchat, Pinterest med flera. Skälet till att samla in data är för att kunna optimera försäljning av digital marknadsföring på respektive plattform.

Data från plattformar kan delas upp i tre delar olika typer av data:

  • Digital marknadsföring på plattform i form av olika annonser och marknadsfört organiskt innehåll.
  • Organiskt innehåll på plattform i form av visningar och klick på inlägg.
  • Från andra källor till exempel webbplats via Facebook Pixel.

De olika formerna av data används var för sig eller i kombination. Data från ens webbplats användas för att styra digital marknadsföring på plattformen. Till exempel för att inte visa annonser för besökare som redan köpt en viss produkt.

Den data som samlas in från webbplatsen, via till exempel Facebook Pixel, kan användas för webbanalys på samma sätt som Google Analytics och Matomo.

Samla och kombinera data från olika social media-plattformar

Plattformarnas viktigaste valuta är den data de samlar in om användarna. De håller hårt i den data de har. Det är därför svårt att få en helhetsbild av hur våra besökare rör sig mellan olika plattformar.

Det är inte möjligt att se om samma användare sett samma eller liknande inlägg i flera av de plattformar som organisationen använder.

Verktyg för social media-analys

Det finns olika typer av verktyg för att arbeta med sociala medier. Ofta erbjuder de en kombination av att förenkla publicering i flera social media-kanaler och insamling och/eller analys av data.

Exempel på social media-verktyg som erbjuder analysfunktioner: Buffer, Hootsuite, Sprout Social och Agora Social.

Social media-analys, kaklagen och GDPR

Social media-plattformar har med all rätt fått kritik hur de hanterar personers integritet. Den data som finns tillgänglig är aggregerad och det är inte möjligt att följa enskilda personer.

Om en ”pixel” för social media implementeras på webbplatsen innebär det att kaklagen och dataskyddsförordningen (GDPR) behöver tas hänsyn till. De flesta sociala plattformar har någon form av så kallad pixel: Facebook Pixel, Twitter Pixel eller Linkedin Pixel. Det blir möjligt att följa vad användare gör på en webbplats och vad de göra på den sociala plattformen. Det skapar möjligheter för mer effektiv digital marknadsföring.

För- och nackdelar

Fördelar med social media-analys:

  • Ger ett nytt, och annorlunda, perspektiv i jämförelse med webbanalys.
  • Kan ge ökad förståelse för hur personer relaterar till organisationen och dess varumärke.

Nackdelar med social media-analys:

  • Svårt att få en helhetsbild av hur besökare använder olika plattformar i kombination.
  • Att verka i sociala medier kräver att man både en och två gånger funderar på hur det påverkar era målgruppers integritet.

Frågor och svar

Vad är social media-analys?

Social media analys är antingen att analysera innehållet i olika sociala medier eller att analysera den data som finns social media-plattformarnas analysverktyg.

Varför är social media-analys viktigt?

Det är viktigt för att tillsammans med andra delar av digital analys få en helhetsbild av hur er digitala närvaro fungerar.

Vilka verktyg finns för social media-analys?

I många verktyg för att hantera innehåll i sociala medier finns även delar för analys till exempel Buffer, Hootsuite eller Sprout Social. För omvärldsbevakning finns social media-verktyg hos bland annat Meltwater eller Retriever.

Vad är skillnaden på social media-analys och webbanalys?

Webbanalys tar endast hänsyn till hur användarna kommer till webbplatsen och vad de gör på webbplatsen. I social media-analys kombinerar vi ihop data från interaktioner på plattformer med interaktioner på webbplatsen (om en pixel används). Ur ett omvärldsbevakningsperspektiv är social media-analys viktigt för att förstå hur ert varumärke uppfattas i sociala medier.

Vilka utmaningar finns med social media-analys?

Det finns flera utmaningar. Bland att det inte är möjligt att kombinera data från olika plattformar, men också att pixlar blir allt mindre användbara utifrån hur olika webbläsare som standard skyddar användarnas integritet.