Innehåll
Data från flera källor ger bättre överblick
Verktyg för digital analys
Tekniska förutsättningar
Möjligheter med digital analys
Frågor och svar

Data från flera källor ger bättre överblick

Digital analys samlar data från alla delar av er digital närvaro. Data analyseras både från er webbplats och från era sociala medier. I digital analys ingår data från Google AnalyticsSearch console, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Ads och Firebase (statistikverktyg för mobilappar). Det blir mycket data!

En vanlig fråga inom webbanalys är "Hur kommer besökare till vår webbplats?". Det tar vi reda på i Google Analytics genom att se vilken kanal en besökare kommer ifrån, till exempel Facebook.

Genom att att analysera data från både Facebook med Google Analytics kan vi också svara på frågan "Vad gjorde besökaren på Facebook innan han eller hon gick in på webbplatsen och konverterade?". Genom att titta på data från flera olika källor ser vi bättre vad som driver affären.

Webbanalys och digital analys används ibland som synonymer men det är två olika saker. Webbanalys fokuserar på data från besök på webbplatsen. I digital analys ingår istället data från flera, helst alla, digitala kanaler en organisation använder.

Verktyg för digital analys

I Google Analytics kanske ni redan har data från Search Console, Google Ads, och andra verktyg som ingår i Google Marketing Platform. Det är möjligt att hämta data från andra verktyg til Google Analytics. Google Analytics är då inte längre ett verktyg för endast webbanalys utan även för digital analys.

Men det blir svårare om data från olika företag, såsom Google och Facebook, ska analyseras samtidigt. Då behöver ni använda verktyg som kan hämta data från flera företag. Google Data Studio och Klipfolio är exempel på dashboard-verktyg där data från flera källor kan hämtas in.

Ni kan samla data manuellt genom att plocka data från olika källor och kombinera ihop det i excel- eller Google-sheet-dokument. Att använda ett Excel och liknande program är ofta nödvändigt för att göra mer avancerad analys.

Tekniska förutsättningar

Tekniskt behöver ni samla in data över besökarnas flöden till och från olika kanaler. Både vad som sker i kanalen och vad de som kommer från kanalen till er webbplats gör på den. Ni behöver lägga upp kod, så kallade taggar eller pixlar, för flera verktyg på er webbplats. Pixeln lägger ni enklast till i Googles verktyg Google Tag Manager för att utvecklare inte ska "behöva lägga in kod" direkt på webbplatsen (hårdkoda).

När ni lägger in spårning på er webbplats behöver ni informera era besökare om att ni spårar dem. Det är ett av skälen till att webbplatser har så kallade kak-meddelanden. Om du läser informationen kring en organisations kakor kommer du att se hur Google Analytics och andra verktyg för digital analys används och vilka kakor som verktygen placerar i din dator. Det är viktigt att ni vet att den data ni samlar in följer gällande lagar och riktlinjer.

Möjligheter med digital analys

Det finns stora möjligheter med digital analys. Det:

  • ger ett helhetsperspektiv på er digitala närvaro
  • minskar risken för felaktiga analyser och åtgärder
  • gör att flera olika roller inom er kommunikationsorganisation får/behöver samarbeta kring att utvärdera er digital närvaro
  • blir tydligt vad som bidrar till konvertering.

Utmaningar med digital analys:

  • Mer data att hantera kräver verktyg för att kombinera data till dashboards och rapporter, till exempel Google Data Studio eller Excel.
  • Svårare att komma igång med om inte något verktyg för dashboards eller rapporter används. Eftersom det tar tid att titta i webbanalys- och social media-analys-verktyg separat.
  • Det tar tid att göra analysen och dra slutsatser ifrån den.

Vi på Metamatrix har lång erfarenhet av att jobba med både webbanalys och digital analys. Hör av dig om du vill veta mer eller få hjälp att komma igång.

Vill ni veta mer om digital analys, ta kontakt med Seoyun på Metamatrix.

Frågor och svar

Vad är digital analys?

Digital analys är att analysera all den data som finns om er digitala närvaro. Det kan vara data från er webbplats, social medier, mobilappar och andra källor. I arbetet med digital analys krävs det att data från flera källor analyseras och/eller kombineras.

Vilka verktyg används i digital analys?

Verktyg för digital analys är att hämta och analysera data med hjälp av dashboard-verktyg som Google Data Studio, kalkylprogram som Excel och Google Sheets och/eller programmering språk som R och Python.

Vad gör en digital analytiker?

En digital analytiker hämtar, bearbetar och analyserar data från många olika källor för att få insikter och åtgärdsförslag fr en organisations digitala närvaro.

Vad är skillnaden mellan digital analys och webbanalys?

Webbanalys är en del av digital analys och tittar endast på hur en organisations webbplats fungerar och kan förbättras.