I de flesta verktyg finns det inbyggda sätt att ta del av datan, till exempel i Google Analytics, Facebook eller Twitter. Men de kan vara svåra att förstå och ta lång tid att hitta den data som ni behöver. Då är det bättre att kombinera ihop data från olika källor i ett verktyg.

Beroende på vad för analys och uppföljning som ska göras kan data förpackas på olika sätt. Presentationerna kan vara i form av olika typer av diagram och tabeller som kan filtreras utifrån olika reglage:

  • Dashboards - analyser och slutsatser kan dras utifrån diagram och tabeller som ryms på en skärm.
  • Rapporter - samma som en dashboards men tar mer plats än en skärm och de ger ofta möjlighet att gräva djupare i datan.

Verktyg för dashboards

Dashboards och rapporter kan tas fram i många olika verktyg, till exempel:

  • Google Data Studio - relativt nytt verktyg som Google erbjuder för att skapa upp dashboards och rapporter.
  • Klipfolio - kostar men kan vara mera kostnadseffektivt om data från många andra verktyg ska visas upp i samma dashboard.
  • Google Sheet/Excel - antingen hämtas data manuellt från verktygen och bearbetas för hand eller med hjälp av något programmeringsspråk.

Beroende på hur rapporterna ska användas passar olika verktyg och format. Dashboards är något som ni tittar på återkommande och kanske får skickat till er via e-post. Medan ett excel-ark tas fram för att lösa vissa uppgifter, till exempel som stöd vid en innehållsinventering.

Mätplanen är grunden för att skapa dashboards

Innehållet i mätplanen ligger till grund för vilka presentationer som tas fram och samma data kan presenteras på olika sätt beroende på vem som är mottagaren av dem. Mottagarna kan antingen välja att ta del av dashboards och rapporter i webbläsaren. Men de kan också få dem skickade till sig via e-post eller att dem finns inbäddade på intranätet. Allt beroende på vilka behov som finns.

Varför arbeta med dashboards?

Ni ska skapa dashboards och rapporter för att:

  • snabbt kunna se förändringar i era nyckeltal och varför förändringarna sker,
  • anpassa vilka nycketal som visas beroende på olika roller inom organisationen och
  • för att lägga grunden för ett data-drivet arbetssätt.

Vill du ha hjälp med ta fram dashboards och andra visualiseringar, eller har andra frågor kring digital analys, ta kontakt med Seoyun Heo på Metamatrix.