Två av Metamatrix medarbetare Pia Flodquist och Pär Lannerö har varit med och skrivit ett av kapitlen i boken – Tillgänglighet på intranät.

Boken är en antologi och består av tio kapitel som var och en kan läsas fristående utifrån ditt eget intresse eller läs den från pärm till pärm.

Många av Sveriges främsta auktoriteter på intranät har bidragit med kunskap och erfarenheter till boken. Syftet är att ge dig en guide till hur ett modernt och värdeskapande intranät skapas – inte minst genom en kontinuerlig förvaltning. Boken inspirerar och du kommer att få ta del av god praxis och många handfasta förslag på förbättringar. Boken beskriver organisationers digitalisering, värdet av att intranätet erbjuder god service och hur du genom att mäta och analysera får reda på vilka tjänster som är användbara och nyttiga. Du hittar även inspiration till att hålla en god informationshygien och göra det lätt att hitta rätt information, samt hur du kan skapa och dra nytta av medarbetarnas engagemang för ett intranät.

Boken finns bara tillgänglig för köp via Intranätverks webbplats. https://intranatverk.se/product/intranat-som-skapar-varde/

Kapitel som ingår i första upplagan:

  1. “Hur mår Sveriges intranät?”, Pierre Du Rietz
  2. “Intranätets roll i den digitala transformeringen”, Oscar Berg
  3. “Service är intranätets strategi”, Fredrik Wackå
  4. “Intranät som gör skillnad”, Ingrid Domingues
  5. “Intressenthantering i intranätprojekt – en central framgångsfaktor”, Sara Redin
  6. ”Engagera intranätets användare!”, Nils-Erik Gustafsson
  7. “Kom igång med intranätanalys”, Marcus Österberg
  8. ”Tillgänglighet på intranät”, Pia Flodquist & Pär Lannerö
  9. “Organiseringsprinciper för intranät”, Fredric Landqvist
  10. “Ett bra intranätsök (hur är det möjligt?)”, Kristian Norling